Zámek Stekník na Žatecku.

Stekník, západní průčelí zámku Stekník, návesHodně vzdálená minulost tohoto místa je zahalena tajemstvím. Dnes víme, že na nevysokém návrší, které tu vystupuje z rozlehlé roviny stávala tvrz. Kdy byla postavena, je nezodpovězenou otázkou. O staré gotické tvrzi jsou první zmínky kolem roku 1600. Tehdy toto panství vlastnil významný český rod Kaplířů ze Sulevic. Přišla Bílá hora a Kaplířům byl majetek zkonfiskován. Samotná tvrz o něco později zcela vyhořela a trvalo delší dobu, než se toto místo opět probudilo k životu. Stekník, vstup do zámku Stalo se to v roce 1681, kdy velmi bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek Stekník koupil. Na místě bývalé tvrze nechal postavit dvoukřídlý zámek v barokním slohu. Člověk to byl jistě velmi úspěšný a v následných letech byl povýšen do šlechtického stavu a ke svému jménu přidal dodatek „z Klaudensteina“. Jeho rodina na zámku trvale žila a když panství v roce 1760 začal spravovat jeho vnuk Jan František Václav dochází na Stekníku k dalším výrazným změnám. Zámek dostává rokokový kabát a svahy pod zámkem jsou proměněny do stylu italských, terasovitých zahrad.29. Stekník, západní strana zámkuStekník, kašna na nádvoří zámku V roce 1796 na Stekník přichází nový majitel, rytíř Antonín Josef Korba z Weidenheimu. Tento dosti významný severočeský rod má panství v držení až do roku 1892. V tomto roce přechází zámek dědictvím na rodinu Hennetů. Ta na zámku sídlí jen krátce a v roce 1907 vstupuje na scénu nový majitel a to pražská firma Hielle a Ditrich. Proč se následně stal dědicem švýcarský konzul Gérold Détenindre je malou záhadou. Tato rodina vlastní zámek až do roku 1949, kdy ji od ní vykupuje na základě dohody mezi státy československá vláda. Zámek poté užívá Výzkumný ústav chmelařský v Žatci. Od něho přebírá objekt Národní galerie Praha a následně od roku 1996 se stává definitivním vlastníkem Národní památkový ústav.37. Stekník, pohled na terasyStekník, vstupní brána z nádvoříObec Stekník se nachází asi 7 kilometrů východně od Žatce. Odtud po silnici č. 225 se jede až na most přes říčku Blšanku. Na křižovatce za mostem se odbočuje vlevo a při pravém břehu řeky se projede až k jejímu soutoku s řekou Ohří. Tady se odbočí vpravo a po krátkém úseku opět vlevo. V těchto místech jsou všude kolem chmelnice a sklizeň chmele zrovna vrcholí. Nad chmelnicemi je již vidět červená střecha zámku. Silnice prochází kolem parku a končí na dosti rozlehlé návsi. První rozhlédnutí není moc povzbudivé. Značná část kdysi jistě hezkých stavení je v dosti špatném stavu. Opravené domy by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Není se ale čemu divit. Jak se dozvídáme, v celé vsi je jen 14 stálých obyvatel. Ještě před otevřením zámku procházíme vískou. Okolí zámku je z velké části zarostlé hustým křovím a stezky končí jen několik metrů od silnice. Zajímavou se zdá být velká, zřejmě barokní sýpka na jižním okraji obce.12. Stekník, zámecké křídlo s kaplíStekník, parková zeď Na zámecké nádvoří vstupujeme bránou na východní straně. Před námi se otevírá pohled na velké nádvoří a dvě zámecká křídla, severní a jižní. Uprostřed nádvoří je polorozpadlá kašna. Několik barokních soch světců je rozmístěno v blízkosti severního křídla. Mezi stálé obyvatele zámku patří několik koček, které se doslova předvádějí. I když fasády obou křídel jsou dosti poničené a volají po opravě, dá se poznat, že to musela být nádhera. Zámek je stále v rekonstrukci a jak je psáno v letáčku, jsou zatím opraveny vstupní hala, zámecká kaple a chodby v patře. Prohlídka interiéru je krátká, ale je tu ještě zámecká zahrada.45. Stekník, pohled z teras na parkStekník, vstupní brána parkuDo ní se vstupuje kolem severního křídla a první dojem je velkolepý. Svah je rozčleněn na terasy spojené schodištěm. I když na terasách jsou pouze travnaté plochy a několik stromů, lze tvrdit, že se jedná o něco mimořádného. Pod terasami je park s několika starými stromy. Je obklopen kamennou zdi se vstupní bránou. V rohu parku je z konce první republiky řopík, tehdy se tu stavělo opevnění. Terasy pokračují i pod jižním křídlem. Bohužel stav teras není příliš povzbudivý a jejich budoucnost je zřejmě jen ve hvězdách. Z teras nad zámkem je hezký pohled na chmelnicemi pokryté okolí. A tím návštěva tohoto zajímavého místa pomalu končí. Zámek Stekník je na mapě KČT č. 7 Žatecko.Stekník, pohled od zámku k SZ

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zřícenina hradu Pravda.

 Zbytky paláce na západní straněHradní příkopKdy a kdo nechal postavit tento pozoruhodný hrad zůstane pravděpodobně tajemstvím. Skutečností je, že hrad Pravda se začal stavět někdy počátkem 14. století, ale mohlo to být i o několik desítek let později. Vedou se i dohady o jeho možných zakladatelích, kterých se nabízí hned několik. Žádného z nich nelze s jistotou potvrdit. Záhadou také zůstává prazvláštní jméno hradu, které je pro období středověku dosti neobvyklé. Nelze se opřít ani o nějakou místní pověst, ale to už by byla spíše velká náhoda. A tak o jeho prvních známých majitelích se dá mluvit až o mnoho let později v době, kdy hrad byl přestavován.Jižní část hraduAltán před hrademMaštovští z Kolovrat se rozhodli pro jeho velkolepou přestavbu, při níž byl hrad rozšířen a lépe opevněn. Nelze se ale dopátrat, zda hrad byl někdy dobýván a zda jeho přestavba splnila očekávání. Od roku 1523 vlastnili hrad Lobkovicové, ale těm zřejmě k srdci nepřirostl. Období slavné éry hradu pozvolna končilo a v roce 1593 se píše o Pravdě jako o hradu pustém. Kolovratové hrad vlastnili ještě skoro celé století a to až do roku 1681.Most přes hrasdní příkop V tomto roce se hrad dostává pod divické panství, se kterým přechází do schwarzenberského majetku. Jeho obyvateli jsou tuláci a loupežníci, o kterých jsou záznamy v lounských smolných knihách. Přesto v době rakousko – pruské války v roce 1866 se na hrad nastěhovaly úřady a obyvatelé z okolí. Další slavné období nastalo s dobou národního obrození. Tehdy se na hradě konaly vlastenecké slavnosti a shromáždění, kterých se zúčastnily tisíce lidí. Největší účast měla slavnost 12. července 1868. Tolik stručný výtah z minulosti hradu.Hradby na východní straně20. Hradní sklepeníHrad Pravda se nalézá ve vrchovině Džbán, přesněji určeno v Ročovské vrchovině a to v jejím okrsku v Domoušické vrchovině. Jedním z výchozích míst k cestě na hrad je obec Domoušice. Tady je možné parkovat a lze se sem dostat i veřejnou dopravou. Od vlakového nádraží to jsou na hrad po žluté značce necelé dva kilometry. Z nádraží se prochází na okraj obce. Odtud se pokračuje  Místnost v jižní částike trati, za kterou cesta vstupuje do lesa. Lesy v okolí jsou převážně listnaté, s mizivou příměsí jehličnanů a to především borovic. Spodní patro pod stromy je jen řídce porostlé rostlinami. Trochu překvapivým druhem v lese, byly urostlé exempláře kruštíků, které patří mezi orchideje. Cesta od okraje lesa začíná pozvolna stoupat, křižuje lesní silnici s malým parkovištěm. Odtud je to jen několik desítek metrů na rozcestí pod Pravdou. Za rozcestím je stoupání strmější a končí na větším prostranství nad hradním příkopem. Po pravé straně je turistický přístřešek a o něco výše větší altán.Západní část hraduVchod v jižní částiCesta končí u můstku nad příkopem, po kterém se prochází k bývalé hradní bráně. Nad ní se kdysi tyčila jediná věž hradu. Následuje pohled na rozlehlé nádvoří s několika starými stromy. Při východní straně hradu je vysoká, několik desítek metrů dlouhá hradba. Na ni na jižní straně navazují zbytky hradních budov a pozůstatky sklepů. Budovami prochází pěšina, po které se dá vystoupit na hradby.  Torzo věže na severní straněOdtud je celá zřícenina jako na dlani. Zajímavá je i západní strana, kde se vypínají poměrně vysoká torza zdí. Zde mohl stát větší, možná i patrový palác. Na jedné zdi je vidět malá část gotického okna. V další zdi jsou zřetelné otvory, ve kterých byly usazeny trámy, které nesly stropy. Nepříjemný je vysoký plevel, který zamořil velkou část zříceniny. Nebývale hluboké jsou i příkopy pod východní částí hradu. Východně od hradu je v lese skryt vrchol Pravdy ( 484 m.n.m.). Vycházka na hrad s návratem do vsi je dlouhá necelé 4 kilometry s převýšením okolo 50 metrů. A něco ještě dopoví fotografie.Hradby na východní straně

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář