Dolnorakouské město Retz.

Pohled na kostel. sv. Štěpánakostel-sv-stepana-a-budova-umelecke-skolyPrvní písemná zmínka o tomto místě je z roku 1180. Zřejmě se tehdy jednalo o slovanskou osadu, což naznačuje původní název místa. Ke konci 13. století se tady usídlil hrabě Berthold z Rabenswalde a jeho prvním počinem bylo založení dominikánského kláštera. Městem se Retz stává v roce 1279. Až do 15. století se město postupně rozrůstá. Zdárný rozvoj zastavují v roce 1425 husité, kteří město dobyli a vypálili. V jedné kronice se uvádí, že bylo zabito naznojemska-brana osm tisíc obyvatel a dalších šest tisíc bylo zajato a odvedeno do Čech. Další husitský, již méně krvavý nájezd, se stal v roce 1431. Město jako by války přitahovalo a to díky jeho bohatství. V roce 1486 jej dobyl Matyáš Korvín a v jeho držení bylo až do roku 1492. V této době získává město privilegium pro obchod s vínem.Dominikánský klášter a kostelverderberhausZačíná období kdy se rozšiřují vinice a budují poschoďové vinné sklepy. Ty se postupně rozšiřují až na délku 21 kilometrů a hloubku do 30 metrů. Jsou údajně největšími v celé střední Evropě. Další ranou je třicetiletá válka. Město dobyli Švédové a došlo k úpadku, který trval desítky let. Ani napoleonské války se mu nevyhnuly. Po bitvě u Znojma v roce 1809 byly do města přepraveni ranění. V roce 1945 bylo město osvobozeno Rudou armádou. V současnosti patří město do okresu Hollabrunn a žije tady kolem čtyř tisíc obyvatel. V okolí jsou rozsáhlé vinice a dá se říci, že město vínem žije.Zámek Gattersburgmestska-kasnaRetz se nachází přibližně 12 kilometrů jihozápadně od Znojma. I když sem návštěvníky přitahuje víno, je ve městě a v jeho okolí i několik zajímavých památek. Prohlídku města lze začít barokním kostelem sv. Štěpána. Ten stojí v severovýchodní části města, při Kostelní ulici. Kostel je jednolodní stavba s barokním zařízením a s výraznou hranolovou věží. sgraffitohausBlízko vchodu jsou ve stěnách kostela barokní náhrobní kameny. Okolí kostela je parkově upravené. V parčíku je velký pomník padlým a kříž. Na zdech v okolí kostela jsou umístěny barokní sochy světců. Západně od kostela je budova umělecké školy. Do staré části města odtud vede Znojemská ulice se zcela zachovalou Znojemskou bránou. V ulici je městské muzeum. Na náměstí se projde průchodem v domě Verderberů.Pohled na Znojemskou bránuklasterni-kostelPrvní dojem je ohromující. Hlavní náměstí bylo v době mocnářství největším tržištěm v celém Rakousku. Jeho rozloha je 1,2 ha. Náměstí obklopují velmi hezké měšťanské domy mezi kterými vynikají Verderberhaus a Sgraffitohaus. V horní části je budova radnice. Ta byla původně gotickou kaplí z roku 1367. V roce 1568 až 1569 byla přestavěna na renesanční kostel. Radnicí se stala mezi roky 1715 až 1775. Proč to trvalo tak dlouho není známo. V budově je kaple aVětrný mlýn radniční sál. Vyhlídku na město nabízí 57 metrů vysoká věž. Z náměstí na vyhlídku je nutné vyšlápnout 128 schodů a zaplatit 1 euro. Mimořádně hezkou památkou je v dolní části náměstí sloup Nejsvětější Trojice, hezké baroko z první poloviny 17. století. Ve středu náměstí jsou dvě kašny a mariánský, barokní sloup. Při jižní straně náměstí, na úrovni radnice stojí pranýř.radnice-a-barokni-sloupNástěnné malby dominikánského kostelaNejstarší památkou města je dominikánský klášterní kostel. Nachází se jihozápadně od náměstí v areálu kláštera. Patří mezi nejstarší gotické památky země, je zasvěcen Panně Marii Pomocné a byl postaven ke konci 13. století. Na severní straně kostela, blízko vchodu, jsou původní malby. Na malém náměstíčku nedaleko kláštera je opět baroko a to socha sv. Vincence. Odtud nejužší uličkou města Ignazigasse se projde přes hradební příkop do západní části města. Po značené cestě se prochází mezi vinicemi k větrnému mlýnu. Ten je jediným plně funkční v Rakousku. Byl postaven v roce 1772. Mezi roky 2009 až 2010 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Lopatky mlýna měří sedm metrů a váží tři tuny. Mlýn je veřejnosti přístupný. Přes cestu je další menší kruhová stavba, která mohla být také mlýnem. Je odtud hezký pohled na město.Retz, náměstí východní částKalvárieNedaleko mlýna je kamenné sousoší křížové cesty. Ta od mlýna pokračuje kolem několika dalších zastavení na nedaleké návrší. Cesta končí u rozsáhlé Kalvarie. Ve středu je kříž s Kristem a po jeho stranách kříže s lotry. Pod křížem jsou sochy Matky Boží, Máří Magdaleny a sv. Jana. Kolem soch je zdobná kamenná zídka, na jejichž rozích v přední části jsou dva andělé. Kalvarie je hezké baroko z roku 1726. Odtud je opět hezký pohled jak na město tak i jeho Bašta u klášteraokolí. Na svazích návrší je i zajímavá flóra. Rostou tu mimo jiné koniklece, kručinky a mnoho dalších druhů rostlin. Po stejné cestě se sejde k mlýnu a je možné projít mezi vinicemi k nedaleké kapli. Ta byla postavena v roce 1896. Před kaplí jsou štíhlá, kamenná boží muka. Odtud lze projít ke klášteru a pokračovat s prohlídkou městského opevnění. V této části je nejlépe dochované. Je tu kruhová bašta a hradby dosahují až desetimetrové výšky. Jižní částí města, ulicí Roseggergasse, je možné projít kolem hradeb do ulice Kremser Strasse. Tou se jde kolem zámku Gattersburg k Nalborské bráně a od ní se projde na náměstí.Pohled z vinic na klášterMěstský vláčekVycházka za zajímavými památkami města je u konce. Většinu památek je možné navštívit s průvodcem. Informační centrum je na severní straně náměstí, o něco výše než je radnice. V centru je česká zaměstnankyně. Ty jsou také i v dalších obchodech, restauracích či kavárnách. Dobrou kávu s českou obsluhou je možné vypít v dolní části náměstí na severní straně. Délka cesty je kolem kolem 2 kilometrů s malým stoupáním. Míst k parkování je ve městě dostatek. Jedno z nich je u kostela sv. Štěpána. Městem projíždí vláček, který jezdí až k větrnému mlýnu.Pohled z Kalvárie na město

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Šumavská řeka Vydra.

vydra-pod-lisakem4-rokyta-informacni-centrumJaro na Šumavě se vyznačuje malým počtem návštěvníků a místa, která se v létě podobají Václaváku, na jaře zejí prázdnotou. To platí i o nádherné řece Vydře. Navíc korytem protéká velké množství vody a projít se od mostu pod Antýglem na Čeňkovu pilu je zážitkem. Využít veřejnou dopravu je výhodné a autobusem ze Sušice na Rokytu to trvá kolem hodiny. Výhodou jít od Rokyty je skutečnost, že se nemusí stoupat a sluníčko svítí do zad.zapadni-svah-lisakainformacni-centrumNa Rokytě je informační centrum NP Šumava, které na rozdíl o některých dalších stojí za návštěvu. Mají tu i místnost s exponáty, které se používaly v minulosti. Před budovou nelze přehlédnout rozkvetlý lýkovec a u cesty je ukázka různých druhů kamenů, které se na Šumavě vyskytují. Odtud se jde po silnici k mostu pod Antýglem za kterým se odbočí vlevo, kde začíná cesta po pravém břehu řeky. Na jejím začátku je turistický přístřešek. Nad ním je vydra-klostermmanuv-mostzápadní svah Lišáka ( 1113 m.n.m.), na němž jsou kmeny oloupaných smrků. Proč tu leží, je tak trochu záhadou. Bohužel jejich rozklad bude trvat celé roky. Vydra se v těchto místech představuje jako divoká řeka. Proud vody zdolává překážky v podobě obrovských kamenů. Hukot vody je slyšet hodně daleko a dívat se na řeku je skutečným zážitkem. Když se k tomu přidají sluneční paprsky, které s vodou vytvářejí pohádkovou náladu, není co dodávat.vydra-pod-liskouvydra-studanka-u-mostuCesta je velmi dobře schůdná a pohledy na řeku se mění každou chvilku. Mezi stromy se objevuje Klostermannův most. Ten byl postaven až v roce 2012. Pohled z mostu na hučivou řeku má něco do sebe. Nedaleko pod mostem se otevírá výhled na skalní útvar Hrádky. Panna, Bába a Mnich patří k výrazným skálám. Cesta již prochází pod svahy Lišky a následuje místo, kde kdysi stála Hálkova chata. Vedla k ní i lávka, po které zbylo torzo kamenného soklu. Řeka v turnerova-chatatěchto místech přidala na rychlosti a její hukot zesílil. Cesta tu prochází ve větší výšce nad hladinou. Vynořuje se Turnerova chata a zprava se k Vydře přidává Zhůřský potok. Pod chatou je nad pravým břehem rozsáhlé kamenné moře. Řeka tady mění směr k severozápadu a ztrácí na rychlosti. Na březích se objevily i zástupci zdejší flóry. Ve větším množství kvetou devětsily, sasanky a podběl. Občas se objevují plicníky a u stružek tajemný sleziník.kamenne-more-nad-rekouslezinikI když procházíme kolem první zóny NP, překvapí nás, že tady probíhá těžba dřeva. Do hukotu řeky se mísí rachot stroje a výsledkem je masivní kácení zdravých, stoletých smrků. Vypadá to spíše na drancování lesa až z toho mrazí. Údolí se hodně rozšířilo, voda tudy protéká jako by si chtěla odpočinout. Od Čeňkovy pily přichází pár turistů, což je důkaz, že parkoviště není daleko. Po chvilce se mezi stromy objevuje budova elektrárny a o něco níže most přes řeku a restaurace Bystřina. Zbývá poslední pohled na řeku a cesta k autobusové zastávce.vydra-pohled-na-hradkycenkova-pilaŘeka Vydra je dlouhá pouhých 23 kilometrů a plocha jejího povodí je 146 km2 Pod Čeňkovou pilou se slévá s Křemelnou a odtud to je již řeka Otava. Vydrou je od soutoku Luzného a Roklanského potoka nedaleko Modravy. Zajímavostí je Vchýnicko – Tetovský kanál, který jí ubírá vodu nedaleko Antýglu. Ještě něco k samotné cestě. Její délka je kolem 8 kilometrů, jde se z kopce a klesne se o 280 metrů. Při cestě autem je možné využít parkoviště na Rokytě u Antýglu a Čeňkovy pily. Oblast je na mapě KČT č. 65 Šumava – Povydří.vydra-nad-cenkovou-pilou

Posted in Nezařazené | Leave a comment