Údolí Otavy od Strakonic do Katovic.

Strakonický hrad

Strakonický hrad

11-strakonicky-pivovarŘeka Otava v této části ztratila již svoji sílu a poklidně plyne širokým údolím. To je lemováno z větší části loukami, ale v některých místech se návštěvník dočká překvapení. To v případě, že se rozhodne projít kolem řeky ze Strakonic do Katovic. V samotných Strakonicích je Otava, díky jezům poměrně širokým tokem a především místnímu hradu přidává na kráse i romantice. Když se navíc zvolí cesta po jejím levém břehu, je o zajímavý výlet postaráno.

Pohled z lávky na řeku

Pohled z lávky na řeku

17-dorotkaZa mostem, který v současné době prochází rekonstrukcí, se sejde na levý břeh řeky. Z tohoto místa je hezký pohled na hrad i samotnou řeku. Řeku tady poutá vysoký a pro vodáky nebezpečný jez. Novou stavbou je lávka pro pěší, ze které je výhled na část města s kostelem sv. Markéty. Tady je již znát, že se údolí začíná úžit a břehy nabírají na výšce. Po pravé straně je budova 31-jez-v-podskalipivovaru, v němž se vaří pivo již několik století. A hned za pivovarem se tyčí menší skalisko a cesta vstupuje do Podskalí. Je to oblíbené místo pro vycházky a především děti tu najdou několik atrakcí. Přibyla tu také socha Dorotky, milé Švandy Dudáka. Malá hospůdka je po letní sezóně již opuštěná a to také platí o kempu na druhém břehu řeky. Nad cestou jsou skály stále vyšší a svahy prudší. Údolí tu vlastně bylo přetvořeno na krajinářský park. Najdou se tu i stromy z jiné části Evropy. Mezi ty patří i plody obsypaný jedlý kaštan.

Podskalí

Podskalí

46-otava-u-noveho-drazejovaO něco dál je další lávka pro pěší, která slouží především pro tábořící v kempu. Z lávky je pohled na řeku moc hezký. O něco dál proti proudu je další jez, který řeku dvojí na dvě ramena. Havraní skála se tu zvedá nad rozcestím značených cest a skalnaté údolí končí. Pěšina vstupuje na louky u Nového Dražejova a pokračuje jeho jižní částí po břehu řeky. Tu tvoří většinou chaty a to až k dalšímu rozcestí. Značka odtud pokračuje doprava při západním okraji obce. Za přechodem hlavní silnice upoutá stará lípa a to se již vchází do osady Virt. Mají tu hezkou a zajímavou kapličku sv. Václava a tabuli se zajímavým čtením o osadě, nedalekém hradě a zámku Střele a Švandovi Dudákovi. Ten měl v této osadě žít. / foto tabule je ve fotogalerii /. Je odtud hezký pohled na kopec Kuřidlo ( 548 m.n.m.). Červená dále pokračuje k západu po polní cestě pod Střelu.

Nový Dražejov a vrch Kuřidlo

Nový Dražejov a vrch Kuřidlo

52-virt-kaplickaZa posledním domkem obce se otevírají pohledy k severu a jihu. Na západě je kopeček s hradem a zámkem Střelou. Na okraji lesa je možné odbočit na cestu k zámku. Ta pro turistu končí u zavřených vrat opuštěného zámku. Zříceninu hradu na svahu s bujnou vegetací je možné navštívit po stezce pod zámeckou kaplí. Od zámku cesta klesá do stejnojmenné vísky. Na jejím 71-strela-hradokraji u silnice je velká ale chátrající barokní sýpka. Blíže k vísce je kaplička a pod vsí Střelský rybník. Červená pokračuje po dvaadvacítce, na které je dosti silný provoz. Přibližně po sto metrech značka silnici opouští a pokračuje pěšinkou mezi loukami. Při pohledu zpět je Střela jako na dlani. Stezka prochází větrolamem kolem chátrající kapličky a po několika desítkách metrů vstupuje mezi první domky Katovic.

Střela

Střela

87-reka-otava-v-katovicichTady lze doporučit červenou opustit, sejít k řece a projít po břehu k mostu. U mostu je opravená kaplička sv. Jana z Nepomuku. Od mostu je to několik minut na náměstí. Katovice patří mezi nejstarší lidská sídla v této oblasti. První písemná zmínka je již z roku 1045. Nejstarší památkou je původně raně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba z 13. století. Stojí na návrší nad náměstím a je zdaleka viditelný. Mezi roky 1580 až 1582 proběhla jeho renesanční přestavba. Okna 101-katovice-pomnik-mistra-jana-husapozději dostala barokní podobu. Moc hezká věž přibyla v 19. století a je ve slohu románské renesance. Nedaleká fara je z období baroka. Při východní straně kostela je tajemný kámen a starý pranýř. V dolní straně náměstí je pomník padlým ve světové válce s pomníkem Mistra Jana Husa. Součástí je i pamětní deska k osvobození Katovic americkou armádou. Délka cesty je kolem 6 kilometrů a vše je součástí mapy KČT č. 68 Pootaví. Zpět do Strakonic lze využít veřejnou dopravu.94-pohled-z-namesti-ke-kostelu

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Janovice nad Úhlavou a zámek Veselí.

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

4-namestiV širokém údolí řeky Úhlavy se přibližně 8 kilometrů jihozápadně od Klatov nalézá městečko Janovice nad Úhlavou. Východní částí města prochází silnice z Klatov do Nýrska a západně od města vede železniční trať z Klatov do Železné Rudy. Železniční trať tu odbočuje také do Domažlic. I když středověké Janovice byly významným místem, dnes se jeví jako malé, trochu ospalé městečko. Turisté, kteří tudy projíždějí na Šumavu, se většinou zastavují na nedaleké Klenové. Přesto se tady najde několik zajímavých památek, které za návštěvu jistě stojí. Když se podíváme do minulosti 7-zaber-z-mestamísta, dozvíme se, že tu sídlil významný český rod pánů z Janovic. Janovští drželi toto sídlo až do 17. století s malým přerušením. Pokud se vrátíme do roku 1290 zjistíme, že je rokem první písemné zmínky o Janovicích. To zde stála na malém návrší nad řekou vodní tvrz a malá osada. Z osady se během staletí stalo městečko, ale tvrz zcela zmizela. Tolik krátce z minulosti, se kterou se lze více seznámit na webových stránka města.

Stará radnice

Stará radnice

9-kostel-sv-jana-krtiteleKde jinde začít s vycházkou po městě a blízkém okolí než na náměstí. Náměstí má nepravidelný tvar a dá se říci, že se skládá ze dvou částí. Na první pohled upoutá budova staré radnice a kruhový objezd v jeho středu. Domy jsou přízemní i patrové a většinou novějšího data. Budova opuštěné restaurace je na náměstí tou největší. Náměstí je hezky upravené, je tu možné parkovat a zastavují tady i autobusy. Nejvýznamnější památkou města je raně gotický kostel. Byl postaven ke konci 13. století a je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Jak je v naši zemi celkem běžné, byl kostel kolem roku 1764 barokně upraven a u západního průčelí byla postavena věž. Svatyně má čtvercový presbytář s křížovou klenbou, na presbytář navazuje loď s plochým stropem. Mimořádné a cenné jsou nástěnné malby ze 14. století v presbytáři. Na nich jsou zobrazeni apoštolové a poslední soud. Kolem kostela roste několik starých stromů a najdeme tady i dva kříže. Ten u zdi kostela je z roku 1894, druhý, kamenný, je o něco mladší. Z terasy u kostela je hezký pohled k západu.

Sokolovna

Sokolovna

14-reka-uhlavaOd kostela je vidět starý pivovar, kolem kterého vede travnatá pěšina k místu, kde stávala tvrz. Po té v podstatě nic nezbylo. V 18. století byl na tomto prostoru zřízen hřbitov. Ten byl později zrušen a dnes tady vidíme jen několik křížů, zeď a několik jehličnanů. Odtud se lze zase jen vrátit ke kostelu a pokračovat po silnici k západu. Pod kostelem je malý parčík s památníkem Kašpara Bosáka a jak plyne z nápisu, byl to místní občan, který inicioval vznik parčíku. Ke konci města je po pravé straně hezká budova sokolovny. Snad trochu secese nebo klasicismu. O něco dál je most přes Úhlavu. Řeka tu už nemá sílu a její klidný tok protéká mezi loukami a poli k severu. Nedaleko mostu, proti proudu řeky, je soutok s říčkou Jelenkou. Silnice dále pokračuje k vísce Veselí.

Zámek Veselí

Zámek Veselí

31-zapadni-pruceli-zamkuPo několika desítkách metrů se před očima doslova vynořuje skupina starých borovic. Jsou součástí zámeckého parku a samotný zámek se zjevuje o něco později. I tady měla původně stát vodní tvrz, která také zmizela. Až v roce 1863 se hrabě Fridrich Stadion rozhodl udělat z Veselí centrum velkostatku a následně došlo i na stavbu zámku. Ten byl postaven v novogotickém slohu a podle starých vyobrazení to byla romantická a kouzelná budova. Dnes je to pravý opak. Pohled na chátrající budovu s propadlou střechou je otřesný. Nad zámkem je zatím vidět i věž, která na tom není o moc lépe. Skupina nadšenců se rozhodla zámek zachránit, ale jistě chybí peníze a čas se nedá zastavit. Současný majitel žije v Berlíně, peníze asi nemá a jeho plány se zámkem jsou v rovině snění. Je pravdou, že byly odstraněny v parku náletové dřeviny a zřejmě i odpad z okolí budovy. Zámek je možné obejít, ale všude kolem je vidět jen zkázu.

Veselí, socha sv. Jana z Nepomuku

Veselí, socha sv. Jana z Nepomuku

47-markuv-mlynOd zámku silnice pokračuje vískou. Po pravé straně je velký dvůr s hospodářskými budovami, které patřily k zámku. U následné křižovatky silnice s ulicí k nádraží je malý rybníček. Na jeho břehu stojí socha sv. Jana z Nepomuku. Bohužel okolí sochy je v hrozném stavu . Sám světec na tom není lépe a kdosi mu urazil ruce. K nádraží je to pár minut. To prošlo rekonstrukcí, jsou tu nová nástupiště. Jen na budovu samotnou se asi zapomnělo. Od nádraží vede zelená zpátky do města. Prochází se mezi loukami a jsou odtud hezké pohledy především k severu a západu. Dalším zastavením je Markův mlýn. Dobu své slávy má dávno za sebou a dnes se pozvolna rozpadá. Zbývá dojít na náměstí a vycházka Janovicemi je u konce. Lze ještě doporučit hospůdku přímo na náměstí. Dobře tu vaří a pivo mají také dobré. Janovice jsou na mapě KČT Šumava – Železnorudsko.

Pohled na Chudenickou vrchovinu

Pohled na Chudenickou vrchovinu

Posted in Nezařazené | Leave a comment