Barokní zámek v Pteníně.

1-ptenin-jizni-zamecke-kridlo24-sv-narozi-zamkuObec Ptenín se nachází v jižní části Merklínské pahorkatiny, přibližně tři kilometry jižním směrem od známějšího Merklína. Překvapivou a velmi hezkou dominantou obce je zámek. Stojí na nízkém návrší na jižním okraji vsi. Někdy v 16. století tu byla postavena menší tvrz. Kolem roku 1688 byla tvrz přestavěna na renesanční zámeček. V období baroka mezi roky 1728 až 1738 došlo k další přestavbě a k rozšíření objektu. V této podobě je zámek i v 8-pruchod-jiznim-kridlemsoučasnosti. A tak můžeme vidět trojkřídlý objekt kolem obdélníkového nádvoří. Jižní křídlo je patrová budova s trojúhelníkovým štítem a s malou věžičkou na střeše. Od ještě znatelné brány se vchází do zaklenutého průjezdu na nádvoří. Navazující východní křídlo je opět patrová budova. Ta byla v nedávné době opravena. Severní křídlo nese stopy renesance, je o něco nižší a z nádvoří ke vsi je také zaklenutý průjezd. Na vnější straně jsou ukázky původní fasády, psaníčka. Z nádvoří lze vejít na schodiště a v patře nahlédnout do chodby zámku. Schodiště je dřevěné a na chodbě jsou rozmístěny fotografie a znak.2-ptenin-vstupni-strana-zamku-na-severni-strane5b-zamecke-nadvoriNádvoří je poměrně úzké a na západní straně je průchod do zámeckého parku. Ten je neudržovaný a kromě několika velkých stromů je zamořen náletovými dřevinami. Pod severním křídlem je větší travnatá plocha, na které roste několik starých stromů a je zde umístěn pomník padlým ve světové válce. Mezi východním křídlem a silnicí je opět travnatá plocha s živým plotem. Menší zahrada je i před jižním křídlem a je tady torzo vstupní brány. Přes ulici je několik bytovek. Je odtud výhled JZ směrem. Zámek je zčásti opraven, ale nádvoří a průjezdy jsou v dosti špatném stavu. V zámku je dnes několik bytů.20-pohled-na-zamek-od-vychodu39-zamecka-chodbaPři pohledu do minulosti se lze dozvědět, že první písemná zmínka o vsi je z roku 1228. Tehdy byla osada majetkem svatojiřského kláštera v Praze. V roce 1379 byla již v majetku několika vladyků. Uvádí se, že zde bylo sedm statků. Až v roce 1479 byl Ptením majetkem jediného pána a tím byl Petr Bozděch z Kamenice. V roce 1535 mělo panství nového majitele a to Václava Pětipeského z Krásného Dvora. Ten po patnácti letech prodává panství 4-ptenin-psanicka-na-severni-strane-zamkuVidršperkům z Vidršperka. Ti se příliš zadlužili a tak je ves od roku 1660 zastavena věřitelům a tento stav trvá až do 18. století. V roce 1712 ves kupuje hrabě Hrzán z Harasova. V roce 1738 kupuje panství hrabě Ferdinand Morzin. Zámek se ještě dostává do majetku Kolovratů a posledním rodem, kteří zámek mají v držení jsou Pálffyové. Dnes zámek vlastní obec a dá se říci, že postupně bude celý opraven.23-severni-kridlo-zamku

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *