Dolnorakouské město Retz.

Pohled na kostel. sv. Štěpánakostel-sv-stepana-a-budova-umelecke-skolyPrvní písemná zmínka o tomto místě je z roku 1180. Zřejmě se tehdy jednalo o slovanskou osadu, což naznačuje původní název místa. Ke konci 13. století se tady usídlil hrabě Berthold z Rabenswalde a jeho prvním počinem bylo založení dominikánského kláštera. Městem se Retz stává v roce 1279. Až do 15. století se město postupně rozrůstá. Zdárný rozvoj zastavují v roce 1425 husité, kteří město dobyli a vypálili. V jedné kronice se uvádí, že bylo zabito naznojemska-brana osm tisíc obyvatel a dalších šest tisíc bylo zajato a odvedeno do Čech. Další husitský, již méně krvavý nájezd, se stal v roce 1431. Město jako by války přitahovalo a to díky jeho bohatství. V roce 1486 jej dobyl Matyáš Korvín a v jeho držení bylo až do roku 1492. V této době získává město privilegium pro obchod s vínem.Dominikánský klášter a kostelverderberhausZačíná období kdy se rozšiřují vinice a budují poschoďové vinné sklepy. Ty se postupně rozšiřují až na délku 21 kilometrů a hloubku do 30 metrů. Jsou údajně největšími v celé střední Evropě. Další ranou je třicetiletá válka. Město dobyli Švédové a došlo k úpadku, který trval desítky let. Ani napoleonské války se mu nevyhnuly. Po bitvě u Znojma v roce 1809 byly do města přepraveni ranění. V roce 1945 bylo město osvobozeno Rudou armádou. V současnosti patří město do okresu Hollabrunn a žije tady kolem čtyř tisíc obyvatel. V okolí jsou rozsáhlé vinice a dá se říci, že město vínem žije.Zámek Gattersburgmestska-kasnaRetz se nachází přibližně 12 kilometrů jihozápadně od Znojma. I když sem návštěvníky přitahuje víno, je ve městě a v jeho okolí i několik zajímavých památek. Prohlídku města lze začít barokním kostelem sv. Štěpána. Ten stojí v severovýchodní části města, při Kostelní ulici. Kostel je jednolodní stavba s barokním zařízením a s výraznou hranolovou věží. sgraffitohausBlízko vchodu jsou ve stěnách kostela barokní náhrobní kameny. Okolí kostela je parkově upravené. V parčíku je velký pomník padlým a kříž. Na zdech v okolí kostela jsou umístěny barokní sochy světců. Západně od kostela je budova umělecké školy. Do staré části města odtud vede Znojemská ulice se zcela zachovalou Znojemskou bránou. V ulici je městské muzeum. Na náměstí se projde průchodem v domě Verderberů.Pohled na Znojemskou bránuklasterni-kostelPrvní dojem je ohromující. Hlavní náměstí bylo v době mocnářství největším tržištěm v celém Rakousku. Jeho rozloha je 1,2 ha. Náměstí obklopují velmi hezké měšťanské domy mezi kterými vynikají Verderberhaus a Sgraffitohaus. V horní části je budova radnice. Ta byla původně gotickou kaplí z roku 1367. V roce 1568 až 1569 byla přestavěna na renesanční kostel. Radnicí se stala mezi roky 1715 až 1775. Proč to trvalo tak dlouho není známo. V budově je kaple aVětrný mlýn radniční sál. Vyhlídku na město nabízí 57 metrů vysoká věž. Z náměstí na vyhlídku je nutné vyšlápnout 128 schodů a zaplatit 1 euro. Mimořádně hezkou památkou je v dolní části náměstí sloup Nejsvětější Trojice, hezké baroko z první poloviny 17. století. Ve středu náměstí jsou dvě kašny a mariánský, barokní sloup. Při jižní straně náměstí, na úrovni radnice stojí pranýř.radnice-a-barokni-sloupNástěnné malby dominikánského kostelaNejstarší památkou města je dominikánský klášterní kostel. Nachází se jihozápadně od náměstí v areálu kláštera. Patří mezi nejstarší gotické památky země, je zasvěcen Panně Marii Pomocné a byl postaven ke konci 13. století. Na severní straně kostela, blízko vchodu, jsou původní malby. Na malém náměstíčku nedaleko kláštera je opět baroko a to socha sv. Vincence. Odtud nejužší uličkou města Ignazigasse se projde přes hradební příkop do západní části města. Po značené cestě se prochází mezi vinicemi k větrnému mlýnu. Ten je jediným plně funkční v Rakousku. Byl postaven v roce 1772. Mezi roky 2009 až 2010 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Lopatky mlýna měří sedm metrů a váží tři tuny. Mlýn je veřejnosti přístupný. Přes cestu je další menší kruhová stavba, která mohla být také mlýnem. Je odtud hezký pohled na město.Retz, náměstí východní částKalvárieNedaleko mlýna je kamenné sousoší křížové cesty. Ta od mlýna pokračuje kolem několika dalších zastavení na nedaleké návrší. Cesta končí u rozsáhlé Kalvarie. Ve středu je kříž s Kristem a po jeho stranách kříže s lotry. Pod křížem jsou sochy Matky Boží, Máří Magdaleny a sv. Jana. Kolem soch je zdobná kamenná zídka, na jejichž rozích v přední části jsou dva andělé. Kalvarie je hezké baroko z roku 1726. Odtud je opět hezký pohled jak na město tak i jeho Bašta u klášteraokolí. Na svazích návrší je i zajímavá flóra. Rostou tu mimo jiné koniklece, kručinky a mnoho dalších druhů rostlin. Po stejné cestě se sejde k mlýnu a je možné projít mezi vinicemi k nedaleké kapli. Ta byla postavena v roce 1896. Před kaplí jsou štíhlá, kamenná boží muka. Odtud lze projít ke klášteru a pokračovat s prohlídkou městského opevnění. V této části je nejlépe dochované. Je tu kruhová bašta a hradby dosahují až desetimetrové výšky. Jižní částí města, ulicí Roseggergasse, je možné projít kolem hradeb do ulice Kremser Strasse. Tou se jde kolem zámku Gattersburg k Nalborské bráně a od ní se projde na náměstí.Pohled z vinic na klášterMěstský vláčekVycházka za zajímavými památkami města je u konce. Většinu památek je možné navštívit s průvodcem. Informační centrum je na severní straně náměstí, o něco výše než je radnice. V centru je česká zaměstnankyně. Ty jsou také i v dalších obchodech, restauracích či kavárnách. Dobrou kávu s českou obsluhou je možné vypít v dolní části náměstí na severní straně. Délka cesty je kolem kolem 2 kilometrů s malým stoupáním. Míst k parkování je ve městě dostatek. Jedno z nich je u kostela sv. Štěpána. Městem projíždí vláček, který jezdí až k větrnému mlýnu.Pohled z Kalvárie na město

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *