Hrad Prácheň.

41-prachen-pohled-na-vez-od-severu1-velke-hydcice-nadraziHrad se nachází na vysoké skále nad řekou Otavou, přibližně 4 kilometry JZ od města Horažďovic. Původně zde stálo Přemyslovské hradiště, které bylo centrem této oblasti. Zříceniny hradu, na které se díváme dnes jsou o něco mladší. Nechal jej postavit kolem roku 1315 Bavor III. se svolením krále Jana Lucemburského. Někdy ke konci 15. století za Půty Švihovského byl3-velke-hydcice-slunecni-hodiny hrad o něco více opevněn. Byly postaveny hradby a bašty na JV straně hradu. Kdy byl hrad opuštěn, se asi už nedozvíme. Skutečností je, že v roce 1558 je o hradě uvedeno, že je pustý a opuštěný. Přesto se do dnešních dnů dochovala ještě velká část kdysi rozlehlého hradu. Je vidět, že hrad má obdélníkový půdorys. V jeho středu stojí torzo kulaté věže. Na západní straně jsou dosti zachované hradby, na které navazují zbytky budov. Východní a severní část je o něco skromnější. Nejméně zdiva zbylo na straně jižní. Tolik stručný pohled do minulosti.25-prachen-kostel-sv-klimenta66-hradec-vstup-do-stolyNa hrad se ponejvíce vychází z Horažďovic, ale hezčí a romantičtější cesta je ta z Velkých Hydčic. Jde se po dobře značené naučné stezce Velké Hydčice – Prácheň. Ta začíná nedaleko nově opraveného nádraží a prochází jižní části obce. Tady stojí za povšimnutí sluneční hodiny na budově pohostinství a nově opravená hasičská zbrojnice. O něco dál je po levé straně kemp a fotbalové hřiště. Na straně opačné je řada domků. Za tím posledním se cesta stáčí k 16-prachen-vstupni-brana-na-hrbitovželezniční trati. Údolí Otavy je tu již hodně široké a na pravém břehu, kudy se jde, jsou louky. Následuje slepé rameno řeky, je možné, že tudy řeka kdysi tekla. Odtud je již vidět Prácheň. Přibližně po 1 kilometru se podchází trať a za ní je vysoká vápencová skála. Na ní postavené obydlí se jmenuje Hradec pod Práchní. V některých zápisech se uvádí, že to bylo předsunuté obranné místo hradu. Ve skále je vchod do středověké štoly, ve níž se těžil křemen s obsahem zlata. Štola byla využita i při stavbě železnice z Babin do Klatov k uložení výbušnin.42-pohled-z-prachne-na-horazdovice36-prachen-hradby-na-zapadni-straneCesta od skály začíná stoupat. Prochází se lesem a jaro je tady přímo kouzelné. Kvete několik druhů rostlin a ve velkém množství tu převládá jaterník trojlaločný. Při stezce je několik informačních panelů. Les končí a následuje prostranství s turistickým přístřeškem. Je zde možné i zaparkovat auto. Po levé straně je hřbitov a kostel sv. Klimenta. Původní kostel patřil mezi 46-kaplicka-sv-jana-z-nepomuku-u-velkych-hydcicnejstarší v celé zemi. Legenda praví, že byl vysvěcen sv. Metodějem. Dnes můžeme vidět gotický presbytář a barokní loď. 0dtud je to již jen několik desítek metrů na samotný hrad. Hradem prochází stezka, ze které máme hrad jako na dlani. Zaujmou rozkvetlé jaterníky, odkvétající sněženky a několik trsů čemeřice nachové. Mezi stromy je hodně omezený pohled do údolí Otavy. Jsou tu informační tabule o zdejší fauně a flóře. Zajímavostí také je, že z Práchně byl odvezen kámen do základů Národního divadla. Stejnou stezkou se jde ke kostelíku a pokud se chce člověk rozhlédnout i do okolí, je vhodné jít po červené značce k silnici a po té se vrátit do Velkých Hydčic.117-hradec-pod-prachni50-velke-hydcice-kapleHned po vyjití z lesa jsou vidět na SV Horažďovice a pohled na vrchol Práchně. O něco níže se otevírají velmi hezké výhledy k severu a SZ. Je vidět velká část Nepomucké vrchoviny a několik obcí. Nad tím je protáhlý hřeben Slavníku ( 627 m.n.m.). Na SZ je část hřebene Budětické vrchoviny a město Nalžovské Hory. Cestou ke vsi se jde kolem křížků a hezké kapličky. Následuje ves a to její nejstarší část. Tou je na mírném svahu rozložená náves. Kolem ní je několik 53-velke-hydcice-pomnik-padlymstavení s prvky selského baroka. Uprostřed návsi, pod několika starými lípami, je barokní kaple z roku 1813, zasvěcená sv. Janu z Nepomuku. Před ní stojí toskánský sloup s křížem. Kaple je na malé vyvýšenině, která je obestavěna zídkou. Před zídkou je zajímavý pomník padlým ve světové válce, který hlídá lev. Odtud je to na nádraží kolem 5 minut. Celá cesta je dlouhá kolem 5 kilometrů s celkovým převýšením okolo 80 metrů. Vlaky tu jezdí v obou směrech ve dvou hodinových intervalech. Je možné vyjít z Velkých Hydčic a jít do Horažďovic.118-pohled-od-prachne-k-sz-v-pozadi-slavnik

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *