Hradiště na Hrádku a ves Zborovy.

38-pohled-na-zborovy-od-severu5-bozi-muka-obrazek-sv-jana-krtiteleObec Zborovy se nachází v širokém údolí malého potůčku. Prochází tudy silnice z Pačejova do Plánice. Když se porozhlédneme po okolí, jistě nejvíc upoutá zalesněný vrch Chlum ( 637 m.n.m.) jižně nad obcí. Na severní straně je nízký nevýrazný hřeben, kterému vévodí vrch Hrádek ( 622 m.n.m.). V bližším okolí obce jsou většinou pastviny, sem tam remízek nebo ostrůvky keřů. Pokud se vrátíme do minulosti, dozvíme se, že první písemná zmínka o vsi je až z roku 1384.46-zborovy-pomnik-padlym Tehdy tu ale již více jak sto let stál románský kostelík. K samotnému osídlení došlo o mnoho dříve. Někdy kolem roku 950 si toto místo vyhlídli Slované a na vrchu hrádku vybudovali hradiště. Ještě v raném středověku v prostoru bývalého hradiště stála dřevěná tvrz. Dnes jen rovná plocha na vrcholu a příkopy po jejím okraji připomínají dávnou slávu. O té se dochovala legenda, která popisuje založení osady.

48-zborovy-kostel-sv-jana-krtitele18-stredni-cast-hradisteTvrz na Hrádku byla tehdy sídlem rytíře Hoška z Borov, který tady žil pouze se svým sluhou. Hošek byl muž velmi zbožný a o lidskou společnost moc zájmu neměl. Jeho život dostal smysl až po papežském sněmu v roce 1095. Tehdy se rozhodl, že se zúčastní křižáckého tažení, jehož cílem mělo být osvobození Božího hrobu v Jerusalemě z rukou nevěřících. O několik měsíců později byl již rytíř se svým sluhou v řadách křižáků. Osud rytíři ale přichystal jinou cestu. V bojích14-hradiste-na-hradku-prikop byl i se svým služebníkem zajat a uvězněn. Po letech věznění byl propuštěn sluha, který měl přinést výkupné za svého pána. Rytíř ve vězení marně čekal na návrat sluhy a obrátil svoji mysl k modlitbám ke sv. Janu Křtiteli. Slíbil, že pokud se vrátí nechá postavit kostel. Jeho prosby byly vyslyšeny, rytíř se dostal z vězení a po mnoha dlouhých letech se vrátil na svoji tvrz. Svůj slib splnil a na svahu protějšího vrchu byl postaven kostel sv. Jana Křtitele. Kolem kostela se brzy objevila první stavení a osada dostala po rytíři z Borov i jméno.6-vrch-hradek-od-zborov60-kostel-od-jzRomantická, hodně klikatá okreska nás od Nalžovských Hor dovedla na malé parkoviště při západním okraji obce. Naše první kroky vedou ke kostelíku, kam je to jen několik desítek metrů. Od naší poslední návštěvy se toho moc nezměnilo. Svatyně je stále ve velmi špatném stavu a za několik posledních let ubylo něco málo kopřiv a křoví na hřbitůvku u kostela. Přitom první rotunda byla postavena možná ještě před rokem 1200. V 17. století byl kostel barokně opraven, tehdy byla obnovena klenba presbytáře a kupole nad lodí. Po roce 1778 byla56-sakristie zvýšená věž o jedno patro, upravena okna, přistavěna sakristie na severní straně a předsíň při vchodu do kostela. Při jižní straně přibylo schodiště na kruchtu. Dnes vidíme rotundu s hranolovou věží, na kterou navazuje půlkruhový presbytář a obě již zmíněné barokní přístavby. Vnitřní zařízení zcela chybí, kostel byl po sametové revoluci kompletně vykraden. I když se jedná o druhou nejstarší sakrální památku v Plzeňském kraji, nic nenasvědčuje, že by došlo k nápravě. Okolo kostela je malý neudržovaný hřbitov, který je obklopen zdí. Při severní straně, při vchodu na hřbitov stojí kamenný kříž a torzo staleté lípy.45-vrch-hradek-od-zborovOd kostela jdeme po silnici na východní stranu obce. Za posledním domem odbočujeme 13-na-svahu-hradkudoleva a jdeme volné po loukách k potůčku v údolí. Od něho stoupáme k okraji lesa, kde nacházíme stezku. Ta nás provází lesem a křovím pod severní svah Hrádku. Stezka sice zmizela a tak stoupáme po kamenitém svahu na vrchol. Přicházíme k příkopu a valům na západní straně akropole. Plocha bývalého hradiště má rozměr 40 x 60 metrů a je příkopem rozdělená na dvě části. Menší předhradí má tvar trojúhelníku a je na severní straně. Větší část je obdélníková. Svahy na jižní a západní straně jsou pokryté velkými kameny a jsou dosti příkré. Na východní straně28-zapadni-svah-hradku zůstal po hradišti příkop. Severní svah je mírnější a porostlý mladým lesem. Na vrcholu je les a není odtud žádný výhled. Pro sestup si vybíráme západní svah se sotva znatelnou stezkou, která nás dovedla na louku pod lesem. Do vsi se vracíme po louce a poté polní cestou. Otevírají se nám hezké pohledy na Zborovy. Na západě je vidět známý barokní kostel v Nicově a o něco dál město Plánice. Celá cesta má asi 4 km se zanedbatelným převýšením. Je to spíše hezká vycházka pod modrou oblohou.39-pohled-na-kostel-v-nicove-od-zborov

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *