Mezi dvěma řekami.

22-zikovy-pohled-na-sumavu10-zikovyŘeky Volšovka a Ostružná protékají Svatoborskou vrchovinou a v jejich druhé polovině toku je od sebe dělí nižší hřeben. Jsou tady od sebe přibližně 10 kilometrů. V této oblasti je několik zajímavých míst a především výhledy do všech světových stran jsou jedinečné. Zbývá si vybrat nástupní místo. Mapa jich nabízí hned několik, ale tím hodně zajímavým se zdá křižovatka u Františkovy Vsi. Místo je dobře dosažitelné autobusem ze Sušice, který sem dojede 15-zikovy-zamekpřibližně za 15 minut. Údolí Volšovky je dosti široké a utápí se v zeleni. Nad pravým břehem říčky se zvedá Volšovská Stráž a nad druhým břehem je Tomanův kopec ( 603 m.n.m.). Turisté se tady skoro nevyskytují a značených cest tu je poskrovnu.39-svatobor-pohled-od-svojsic46-svojsicka-tvrz31-castkov-zaber-ze-vsiZ křižovatky u Františkovy Vsi se jde po okresce k vísce Žikov. V okolí silnice jsou jen louky a jedinou kvetoucí rostlinou na nich jsou jestřábníky. Silnice tady mírně stoupá a po čtvrthodince se vchází do vsi. Z bujné zeleně vykukuje několik střech a ta největší patří zdejšímu zámku. Několik 33-vchod-do-staveni-v-castkovechhospodářských budov na okraji vísky je ve špatném stavu. Zámek na tom není lépe, je celý obklopen vysokými plevely, mezi kterými převládají kopřivy. Z těchto míst se otevírají výhledy na nedaleké Petrovice a hory Šumavy. Ve východní části obce roste zdaleka viditelný, památný Vaňkův dub. O tomto místě je první zmínka v roce 1331, kdy byla majetkem známého rodu Dohalských. Samotný zámek je obdélníková budova, která byla postavena v barokním slohu. Dnes by se tu mohla točit pohádka o Šípkové Růžence.85-kostel-sv-jana-krtitele35-castkovy-zaber-z-obceSilnička od vsi stále stoupá a v jejím okolí jsou stromy a remízky. Mezi nimi jsou malé loučky, které se využívají jako pastviny. Následuje krátký rovinatý úsek a rozcestí. Zde se odbočuje ze silnice vpravo na polní cestu, která míří k osadě Částkovy. Osada má jen několik stavení. Mezi nimi vyniká chaloupka, která je obklopena postavami ze dřeva. Před lety tu žil řezbář pan Brodil a jeho práce jsou na mnoha místech v okolí. Upoutá jistě dům postavený ve slohu selského40-svojsice-pohled-od-jihu baroka. Z osady cesta klesá do údolí Svojšického potoka. Za posledním domkem se otevírá pohled na obec Svojšice a na východě se vypíná rozložitý Svatobor. Svojšice jsou starým středověkým sídlem. Poprvé se o nich píše v roce 1366, ale ves tu stála o mnoho let dříve. Rod Cílů ze Svojšic tu nechal postavit mezi 14. a 15. století kamennou tvrz. K té byl v 18. století přistavěn barokní zámeček. Tvrz je soukromým majetkem a v letních měsících bývá na několik dnů přístupná veřejnosti.65-kocikuv-statek53-svojsice-tvrzPři vstupu do vsi je po levé straně větší rybník s ostrůvkem a vodníkem. V areálu tvrze je několik hospodářských budov. Mimořádnou sakrální stavbou tady je kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven okolo roku 1250 v raně gotickém slohu. V období baroka byla ke kostelu přistavena kaple sv. Barbory. Dnešní vzhled kostela je z roku 1787. Okolo kostela je malý hřbitov. V roce77-svojsice-vnitrek-kostela 1876 tady byl pohřben člen Tylovy divadelní skupiny, český herec Jan Kaška. Roste tady několik starých památných lip, mezi nimiž vyniká Valdmanova lípa ve východní části vsi a Svojšická lípa, západně od kostela. Jedinečnou památkou na období baroka je jistě Kocíkův statek, který se dochoval v původním stavu. Stavení se několikrát objevilo na filmovém plátně. Za zmínku stojí místní hasičská zbrojnice.99-bretetice101-breteticePo krátkém, rovném úseku začíná opět stoupání k osadě Břetětice. Na západě z lesů vykukuje vrchol Přenýře ( 702 m.n.m.) a Kaltský vrch ( 757 m.n.m.). Sucho se tady podepsalo na pastvinách, tráva je sežehnutá a zežloutlá. Svatobor se mezitím natočil západním svahem. Po několika desítkách metrů se vchází do Břetětic. Víska má pouze několik stavení a tak jen pár drobných 119-lesisov-kaplesakrálních objektů v okolí upoutá pozornost. Za vsí silnička pozvolna klesá a v zatáčce, která mění směr k severu, je odbočka k hospůdce Ztracence. Tady bohužel mají právě dovolenou. Most přes potok je nejnižším bodem tohoto úseku. Pohled do koryta, ve kterém není ani kapka vody je oznámením, že sucho tady vládne již delší dobu. Za mostem se trochu stoupá, silnice tady prochází lesem a stín je vítaným společníkem. Krátké klesání a mezi stromy jsou vidět střechy domů v Lešišově.130-lesisov106-lesisovska-lipaPřed vsí, po levé straně roste Lípa nad Lešišovem. Nádherný strom, který v širokém okolí nemá konkurenci. V celé zemi jich asi moc nebude. Zodpovědět otázku, jak je starý, se asi nedá, odhad je 700 až 800 let. O vísce samotné se dá říci, že byla postavena ve strži. Domky jsou rozesety po stráních nad malým potokem. V dolní části obce je malá kaplička a křížek. Otevírá se odtud pohled k severu a východu. Zbývá se rozhodnout, kam jít na vlak. Volba padla na Hrádek u Sušice. Z okraje obce lze jít volně po loukách. Je to tady o mnoho zelenější díky potoku, který napájí nedaleký Lešišovský rybník. Hladina rybníka je ukrytá mezi křovím a rákosím. Jen na jižní straně je možnost spatřit hladinu. Za svůj domov si jej vybrala labutí rodinka. Mají šest potomků a jejich taťka mě dává na vědomí, že nejsem vítán. Od rybníka se prochází po louce při okraji lesa až ke Kalnému potoku. Jeho údolím se dojde k soutoku s Ostružnou. Říčka se klikatí mezi stromy a Hrádek je na dohled. Po cestě v horkém dni je docela příjemné dívat se na řeku z okna vlaku.135-lesisovsky-rybnik

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *