Obec a zámek Běhařov.

40-beharov-zamek4-dubova-lhota-kapleBěhařov se nachází na jižním okraji Švihovské vrchoviny, přibližně 4 kilometry západně od Janovic nad Úhlavou. V písemné formě je o obci záznam z roku 1352. Tehdy tu stávala tvrz vladyků z Běhařova. Místo ale bylo osídlené zcela jistě o celá staletí před tímto datem. V držení obce se vystřídalo několik rodů a z nich tím nejvýznamnějším byli Kocové z Dobrše. Koc z Dobrše ves koupil v roce 1651 a připojil ji do bystřického panství. Významnou sakrální památkou je 24-beharov-od-jvraně gotický kostel sv. Prokopa. Místní zámek byl postaven v místě gotické tvrze v 16. století a dnešní podobu dostal v 18. století. Prošel ještě dvěma přestavbami a to v 1. polovině 19. století a mezi roky 1923 až 1927. Tehdy byl majetkem malíře A. Kalvody. Po jeho smrti jeho manželka zámek v roce 1934 prodala. V rychlém sledu zde byla dětská léčebna a v době okupace se tady šlechtila árijská rasa. Během osvobození byla v zámku americká armáda. Po znárodnění se v zámku připravovali dělníci pro studium na vysokých školách. Následně zde byl léčebný ústav a v současnosti je zámek v soukromém vlastnictví.9-pohled-na-sumavu-od-dubove-lhoty21-kaprad-samecCesta do Běhařova začala na železniční zastávce v Dubové Lhotě, která je na trati z Horažďovic předměstí do Domažlic. Z Klatov sem vláček dojede přibližně za 20 minut. Zastávka je na jižním okraji vísky. Ta je rozložena na mírném návrší okolo požární nádrže. V severní části je bělostná kaplička z roku 1899. Nad vsí se přejde silnice a pokračuje se polní cestou k severu. Cesta 26-beharov-zaber-z-obceprochází mezi poli a loukami a stále mírně stoupá. Otevírají se odtud výhledy na pásmo Šumavy. Jsou vidět Velký a Malý Ostrý, Svaroh a Jezerní hora. O něco východněji hory Pancířského hřbetu. Západním směrem je vidět bavorské pohoří Hoher Bogen. V polovině stoupání se objeví Běhařov. Cesta pokračuje dubovým lesem. Tady upoutají trsy kapradí a žluté květy starčeku. Na severu se objeví hory Švihovské vrchoviny se sv. Markétou, kterou zdobí zdaleka viditelná rozhledna. Cesta končí na silnici na okraji Běhařova.36-beharov-kostel-sv-prokopa75-beharov-rybnik-na-opkraji-obceProchází se kolem rybníčku, nad kterým je besídka s posezením a jeho hladinu zdobí květy leknínů. Ves je rozložena kolem silnice, která stoupá ke kostelu. Stavení jsou většinou novějšího data, ale i tady se najde stará hezká chaloupka. Prochází se kolem malého hasičského muzea se zajímavou náplní. Malá náves přivítá návštěvníka pumpou s pitnou vodou, přístřeškem a několika starými stromy. Po levé straně je 73-starcek-a-motylkostel a před ním pomník a kříž. O něco dál při cestě k zámku stojí socha sv. Václava. Samotný kostel sv. Prokopa byl v minulosti barokně upraven. Je to jednolodní stavba s plochým stropem. Na loď navazuje čtvercový presbytář, který je trojboce uzavřen. Je sklenut žebrovou klenbou. Hranolová věž je ukončena stanovou střechou. Na hlavním oltáři je umístěna pozdně barokní socha sv. Prokopa. Vnitřní zařízení je barokní. Osud svatyně poznamenaly požáry a to v letech 1616, 1777 a 1911. Kostel byl vždy opraven. Ve zdi presbytáře kostela je na vnější straně náhrobní kámen z roku 1828.79-beharov-naves30-beharov-muzeum-dobrovolnych-hasicuNedaleký zámek je jednopatrová budova s mansardovou střechou. Při vchodu do zámeckého parku je menší domek. Samotný park je terasovitě upraven a zdobí jej sochy Píseň hor od J. Drahoňovského, Dívčí akt od J. Štursy a na kašně má být socha Pasačky od F. Úprky. Park je obehnán zdí a v současné době není zámek ani park veřejnosti přístupný. Na svahu pod 17-dubovy-les-u-beharovazámeckou zdí je malý památník brigádního generála Josefa Buršíka, který byl v roce 1942 nacisty v Berlíně popraven. Ze zajímavé historie se lze zmínit o škole. Ta byla otevřena v prostorách zámku a začalo se v ní učit od 1. ledna 1880. Tehdy bylo zapsáno 68 dětí. Prostory školy nestačily a tak byla v září 1882 otevřena samostatná budova školy. V blízkém okolí se našel i poklad. Ten byl nalezen v roce 1967. Ve hliněné nádobě bylo 1100 kusů mincí a jejich stáří se odhadlo na 800 let.60-sv-marketa-pohled-ze-silnice-do-janovic68-janovicke-nadraziNávštěva zajímavé obce je u konce a zbývá se vrátit k železnici. Volba padá na Janovice nad Úhlavou. Z Běhařova se jde po okresní silnici a hned za vsí se nad makovými poli objevuje vrcholek sv. Markéty. O něco dále k severu jsou vidět Velký a Malý Bítov a obě Doubravy. Na té vyšší je umístěn vysílač. Z cesty je hezký pohled do Klatovské kotliny a na obce Spůle a Veselí. V dálce jsou Klatovy a nad nimi známá Klatovská Hůrka. Cesta klesá do údolí a opět se objevují hory Šumavy. Před vískou Veselí je křižovatka silnic a u ní křížek. Je vidět i věž místního zámku. Ve Veselí u vypuštěného rybníčku se odbočí vlevo a po pár desítkách metrů se objevuje budova janovického nádraží.66-pohled-od-janovic-na-sumavu

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

One Response to Obec a zámek Běhařov.

  1. Marie Hrstková says:

    ,,,můj milovaný Běhařov….nezapomenutelný
    maminka se tam narodila…Tomanová Anna

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *