Obec Chotýšany.

1-chotysany-zamek1a-chotysany-zamekSamotný název již vybízí položit si otázku, co že je v Chotýšanech tak zajímavého. Když se podíváme do středověku, tak zjistíme, že v tomto období byla ves dosti významným sídlem a centrem poměrně velké oblasti. Sice je první písemná zmínka až z roku 1250, ale osada zde stála již dávno před tímto datem a byla tady už i kamenná tvrz. Kdo chce sledovat historii obce najde zajímavé a hodně rozsáhlé čtení. Majitelů panství se tady vystřídalo poměrně dost ale ti 17-chotysany-vstupni-schodiste-zamkunejvýznamnější nalezneme až v 18. století. V roce 1743 nechal poblíž staré tvrze postavit nový zámek v barokním slohu hrabě z Vrtby, Arnošt František I. Tento rod vystřídali páni z Mitrovic, kteří panství vlastnili až do roku 1872. V náramně rychlém sledu se poté vystřídalo několik dalších majitelů a těmi posledními byli Langhammerové z Bíliny. Těm byl zámek v roce 1948 komunisty zabaven a poté zde byly byty a místní knihovna. V roce 1958 byl zámek prohlášen kulturní památkou. Bohužel ani tato skutečnost zámku moc nepomohla. Po sametové revoluci byl zámek vrácen původním majitelům a později prodán jakési italské firmě. Výsledkem byla značná devastace areálu a jedinou pozitivní zprávou je, že část budov byla alespoň opatřena novou střechou.1b-chotysany-zamecke-nadvori53-chotysany-kostel-sv-havla-severni-stranaO něco lépe na tom je nejvýznamnější sakrální stavba obce, kostel sv. Havla. Ten byl poprvé zmíněn v roce 1315. Byl postaven před tímto datem v raně gotickém slohu a byl o málo menší než stavba, kterou vidíme dnes. Ta je z let 1841 – 1843. Při této přestavbě byl kostel doplněn o věž v západním průčelí a oratoř. Věž ale v roce 1897 vyhořela, ale byla ještě v tomto roce opravena. Významný pro kostel byl i rok 1962, kdy byly ve věži zavěšeny dva zvony. Kostel62-chotysany-vstupni-brana-na-hrbitov je jednolodní stavba na obdélníkovém půdorysu, na kterou navazuje půlkruhový presbytář. Loď i presbytář mají křížovou žebrovou klenbu. Sakristie je umístěna pod oratoří. Zařízení kostela je barokní. Na hlavním oltáři jsou obrazy sv. Havla a sv. Máří Magdaleny. Pamětní deska z roku 1880 připomíná, že v kostele je pohřbeno několik šlechticů. Na jižní zdi věže je náhrobní kámen nad hrobem Adama Františka hraběte z Vrtby. Kostel stojí na hřbitově a ten je zmiňován již v roce 1357, což je skutečně zajímavé datum. Hřbitov je obehnán zdí. Při vchodu na hřbitov je velmi pěkná socha sv. Jana z Nepomuku z roku 1794 v barokním slohu.1c-chotysany-zamek37-chotysany-zbytek-kasnyVe hřbitovní zdi jsou vrátka, kterými se vstupuje do zámeckého parku. Jen několik statných starých stromů připomíná jeho lepší období. Jinak je park zamořen náletovými stromy a keři. V severním okraji parku je zřícený barokní pavilon. O něco blíže k zámku je torzo kašny. Budova zámku je na půdorysu písmene T. Barokní objekt byl doplněn severním křídlem v novogotickém slohu. Ke křídlu vedlo dnes zcela zničené schodiště. To samé platí o 16-chotysany-zriceny-barokni-pavilonvnitřních prostorách zámku. Před západní částí je velké zdevastované nádvoří, na němž roste staletá lípa. Při jižní straně jsou na zámek napojeny hospodářské budovy. Na severní straně nádvoří je zborcený pivovar. V této ruině mají být zbytky původní tvrze. Toto tvrzení ale nelze ověřit. Z nádvoří se dá projít na silnici vedoucí středem obce. Tady jistě zaujme nádherný platan a o něco níže pomník padlým ve světové válce. Ten byl odhalen v roce 1929 a oprava opěrné zdi kolem pomníku proběhla v roce 1997. Nedaleko pomníku je umístěn kříž.52a-chotysany-kostel-sv-havla69-chotysany-pomnik-padlymChotýšany se nacházejí severně od silnice 112, která spojuje Vlašim s Benešovem. Prvně jmenované město je přibližně sedm kilometrů na JV. Benešov deset kilometrů na SZ. Obec se nachází v nadmořské výšce 450 metrů a žije tady kolem 550 obyvatel. Na západní straně je několik, do 500 metrů vysokých, kopců. Tady pramení Chotýšanský potok, který obcí protéká a je na něm několik menších rybníčků. Obecní úřad je v ulici pod kostelem. Za pozornost stojí i opravená škola a něco jistě dopoví fotografie místa.63-chptysany-kostel-sv-havla

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *