Obec Kostelec u Kyjova.

Kostelec se nám stal při našem pobytu na jihu Moravy dočasným bydlištěm a jak to tak bývá, byl i místem, které jsme chtěli poznat. Již pohled do historie byl zajímavý. Vždyť první písemná zmínka o osadě je již z roku1131. V této době tady pravděpodobně stál i kostel a mezi 11. a 13. století patřil Kostelec mezi nejvýznamnější místa v oblasti. Až po tomto období začal mít navrch nedaleký Kyjov. Kdy se stavěla kostelecká tvrz se již asi nedozvíme, ale mohlo to být 14.století a možná i konec 13. století. Od 14. století Kostelec stále více ztrácel na významu a celé oblasti hodně uškodil vpád uherských vojsk Matyáše Korvína a poté i Štěpána Bočkaje. V roce 1605 kraj postihla epidemie cholery a vše dokončila třicetiletá válka. Završením bylo vystěhování nekatolíků, kteří nechtěli přestoupit na katolickou víru. Zápis z roku 1654 hovoří o Kostelci jako o vsi s pěti pustými grunty a deseti podsedky. Bylo tady jen čtrnáct obydlených podsedků.V 17. století přichází na Kostelec rodina Görczu z Asteinu, ale ani to k lepšímu nevede. Dokonce v roce 1712 dochází k revoltě vůči vrchnosti. Je tvrdě potlačena a končí ve prospěch poddaných až rozhodnutím soudu. V roce 1731 se stává majitelem  Amand Petřvaldský z Petřvaldu, ale ani nová vrchnost není žádným přínosem. Až v 19. století je možné se kladně vyjádřit o Dr. Hubertu Kleinovi. Posledním nájemcem velkostatku byla rodina Seidlů ze Ždánic a to do roku 1945, kdy je majetek zkonfiskován a pole jsou rozdělena místním zemědělcům. Z památek obce je jedinečný zdejší kostel sv. Václava. Jedná se o původně románskou svatyni, která byla postavena mezi lety 1030 až 1050 z pálených cihel. Při barokní úpravě v roce 1729 byly románské prvky zakryty a znovu objeveny až v roce 1950. Jejich další, větší část, byla objevena při opravě fasády kostela v roce 1989. Západně od kostela je poměrně rozlehlý hřbitov. Další památkou obce mohla být tvrz. Ta údajně byla v roce 1719 přestavěna na barokní zámek. Ten byl mezi roky 1764 až 1766 zvýšen o jedno patro a v této podobě jej vidíme i dnes. Později se ze zámku stal hospodářský objekt. Po roce 1948 v něm byla mateřská školka, poté byl zámek sídlem STS a následně majetkem JZD. Po roce 1989 se stal soukromým majetkem. Dnes je v zámku údajně dílna. Nedaleko zámku, u schodiště ke kostelu jsou dvě sochy a to sv. Václava a sv. Jana z Nepomuku. Vinný sklípek jsem objevil v dobrém stavu jediný. Ty další jsou ve stavu, který nedává naději na opravu. Stavení v obci jsou většinou modernizovaná anebo novějšího data. Za pozornost stojí pomník padlým na návsi. U penzionu U Krýsy je starý vinařský lis z roku 1796.Samotná ves je rozložena v údolí potoka či říčky Malšinky, která sem přitéká od severu, z oblasti Chřibů.. Stavení jsou po obou stranách silnice, která obcí prochází, Na západní straně jsou na svahu postaveny další. Středem obce je jižní část, kde prochází silnice od Kyjova, tady se dělí a pokračuje do třech dalších směrů. Kostel stojí na nejvyšším místě a je dominantou blízkého okolí. Na konci obce, směrem k severu, je již zmíněný penzion U Krýsy. V okolí obce jsou rozlehlá pole a něco málo vinic. V údolí říčky jsou většinou louky. Lesy  tady zcela chybí, ale je zde dosti ovocných stromů, mezi kterými vládnou vlašské ořešáky.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

One Response to Obec Kostelec u Kyjova.

  1. Pingback: Sezónní masérna – Alexandra Lungová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *