Od Zahálky do Velhartic a na horu Háj.

-borek-pohled-od-busku7-rybnik-busek-pohled-na-zapadni-brehZ autobusové zastávky u Zahálky vedou první kroky k severu, směrem na Velhartice. Prvním, co návštěvníka upoutá, je hora Borek ( 865 m.n.m.), která vystupuje po pravé straně, vysoko nad krajinu. Po několika desítkách metrů se projde přes sklizené pole a louku a po chvíli se mezi stromy zaleskne hladina rybníka Bušku. Rozloha rybníka je 2,7 ha a napájí jej Čeletický potok. Je rájem rybářů a v létě vyhledávaným koupalištěm. Nad východním16-velhartice-zidovsky-hrbitov břehem je strmý sráz, kterým prochází sotva znatelná stezka. Od rybníka jsou hezké výhledy k Šumavě a k západu. Překvapí jeho vysoká hráz. Dál lze jít po silnici, směrem na Velhartice. Před mostem, nad říčkou Ostružnou odbočuje vlevo modrá, turistická značka. Po té se přibližně po pěti minutách dojde k židovskému hřbitovu. Ten byl založen v roce 1858 a od roku 2006 je kulturní památkou. V současné době prochází obnovou.44-hrbitovni-kostel-sv-mari-magdaleny25-velhartice-kaplicka-sv-jana-z-nepomukuPo návratu na silnici se za mostem, po levé straně, objeví bělostná výklenková kaple sv. Jana z Nepomuku. Světcova barokní socha pochází z období baroka. Po dalších několika desítkách metrů se na návrší nad silnicí objeví po levé straně kostel sv. Máří Magdaleny. Svahem ke kostelu prochází pěšinka, jen průchod dvěma pásy křovin je obtížnější. Kostel tu stojí od roku 1373. V 16. století přibyla kaple a v 19. století byl nově sklenut presbytář a postavena kruchta. V36-bozi-muka-u-hrbitova současné době dostal novou střechu, ale jinak není v dobrém stavu. Kostel je jednolodní stavba s vysokým štítem na SZ straně. Na loď navazuje presbytář a střechu zdobí malá věžička. Okolo kostela je hřbitov, který je obklopen zdí. Celý areál je dosti tajemné místo a není divu, že báseň Svatební košile z Erbenovy kytice má svůj začátek právě tady.31-hrad-velhartice-od-jihu75-velhartice-zaber-z-obceOd hřbitova vede hezká březová alej do Velhartic. Při ní jsou po pravé straně zajímavá boží muka. Pocházejí z období baroka. Z cesty se otevírají hezké pohledy na městečko, hrad a horu Háj na západě. Samotné Velhartice jsou postaveny na mírném návrší. Stará výstavba se tady mísí s novou. K náměstí prochází několik uliček. V jedné z nich je malé muzeum šumavských minerálů. Několik stavení si zachovalo původní vzhled. Dominantou městečka je původně58-velhartice-kasna románský kostel Narození Panny Marie. Ten byl dokončen v roce 1240 a prošel později několika úpravami. Přesto si zachoval starobylost. Svatyně je dvoulodní, sklenutá gotickou klenbou a na ní navazuje pětiboký presbytář. Na východní straně je mohutná hranolová věž. Druhá věž na západní straně je zakončena bání. Ve stěně kostela se nachází starý náhrobník. Na náměstí je ještě klasicistní kašna z roku 1897 a břečťanem porostlý pomník padlým.55-kostel-panny-marie95-kriz-na-svahu-hajeHrad v listopadu je již zavřený, ale nelze minout staré velhartické lípy u fary, nedaleko náměstí. Z městečka vede červená, směrem k západu. Za posledním domkem města pokračuje červená po silnici na Malonice. S přibývající výškou se otevírají nádherné pohledy na Svatoborskou vrchovinu. Hrad a městečko posléze mizí a je tady okraj lesa na svahu Háje ( 777 m.n.m.). K vrcholu Háje žádná značka nevede. Mezi okrajem lesa a polem se dá projít na96-haj-zapadni-svah-haje louku a nad ní se vstoupí do lesa. Po nedávné vichřici to nevypadá dobře. Navíc velká část pod vrcholem je v zajetí šlahounů ostružiníku a cesta vede několik metrů pod vrcholem. Po západním svahu klesá cesta do údolí Drnového potoka. Staré modříny na okraji lesa se převlékly do zlaté a louky začínají rezivět. Kamenný křížek u cesty doplňuje okolní krásu. Kamenitá cesta vstupuje do lesa a končí na louce. To je již v dohledu střecha Chrastova dvora a po dalších pěti minutách konečná na nemilkovském nádraží.82-haj99-dvur-chrastov-u-nemilkovaDélka této cesty je přibližně 10 kilometrů s celkovým převýšením okolo 250 metrů. Samotná hora Háj je součástí Velhartické vrchoviny. Její nejvyšší bod je na východní straně dosti dlouhého hřebene. Z větší části je porostlá převážně smrkovým lesem s menší příměsí modřínů a listnatých stromů. Východní svah jsou většinou louky a několik polí. Odtud je hezký pohled na již zmíněnou Svatoborskou vrchovinu a část Šumavy. Přes Háj značené cesty nevedou. Celá cesta je na mapě KČT č. 64 Železnorudsko.88-svatoborska-vrchovina-pohled-z-haje

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *