Osek, Radomyšl a řepické rybníky.

2-kostel-sv-jana-krtitele-od-sv13-osek-zaber-z-obceNáš výlet Zemí zamyšlenou začínáme na nádraží v Radomyšli. Odtud vycházíme po okresce do nedalekého Oseka. První pohled do kraje nabízí na jihu návrší s kostelem sv. Jana Křtitele. Kostel je dominantou krajiny a je vidět z velké vzdálenosti. Na opačné straně je několik zemědělských objektů a návrší , na kterém bývala rušička Svobodné Evropy Při silnici jsou louky a pole a před obcí se po pravé straně leskne hladina Velkého rybníka. Následují první domky vsi a velká15-osek-zamek náves. Tady stojí hezká kaplička sv. Václava, nedaleko ní pomník Eduarda Diviše a hezký rybník. Odtud je to jen kousek k místnímu zámku. Ten je pro veřejnost nepřístupný. Je tady ústav sociální péče pro mentálně postižené. Samotný zámek je novobarokní stavba z 19. století. Původně zde stála vodní tvrz a od 16. století renesanční zámek. Spisovatel Ladislav Stehlík uvádí, že se 21-osek-kaple-sv-prokopazámku týká román Franze Kafky Zámek. Proti zámku je kaple sv. Jana z Nepomuku a dva mohutné duby. Západně od zámku je velký krajinářský park. Pokračujeme cestou podél zdi parku. Park je vzorně udržován a pro veřejnost také uzavřen. Za parkem se nám otevírá výhled do kraje. Zalesněná návrší, pole a louky dělí stará polní cesta. Boží muka sv. Prokopa svítí novotou a na chvíli se nám opět objevuje již zmiňovaný kostel sv. Jana Křtitele nad Radomyšlí. Mezi poli je stromořadí starých stromů, podle kterého jdeme k lesu. Na okraji lesa je starý židovský hřbitůvek. Na hřbitově je pochován Heřman Kafka s manželkou Františkou, prarodiče spisovatele Franze Kavky.1-osek-kaple-sv-jana-z-nepomuku-a-zamek40-osek-zidovsky-hrbitovOd hřbitova jdeme lesní cestou k západu. Od okraje lesa se stoupá lípovou alejí ke kostelu sv. Jana Křtitele. Ten byl dokončen v roce 1736 v barokním slohu a dnes je kostelem poutním a hřbitovním. Severně od kostela je velký hřbitov a na opačnou stranu je výhled, který se jen tak někde nevidí. Je odtud vidět část Šumavy s Boubínem a o něco dál k západu celý hřeben Javornické hornatiny. Blíže k nám desítky kopečků, z nichž je výraznější Tisovník. Od kostela se klesá alejí lip do městyse přes železniční trať, kolem rybníku Vražda. Při cestě jsou kamenné kapličky100-radomysl-radnice křížové cesty, která končí u kostela sv. Martina. První zpráva o městečku je z roku 1284. Od roku 1359 bylo majetkem strakonických johanitů. Významnou památkou místa je původně románský kostel sv. Martina. Najde se tady i několik hezkých stavení, mezi kterými je při silnici od Sedlice hezký domek z roku 1784. Na malém náměstí je empírová radnice a sousoší Panny Marie. O něco dále je zajímavý pomník padlým. Na okraji obce je stavení, v němž se narodil nálezce zelenohorského rukopisu Josef Konář.104-radomysl-radnice-a-kostel111-kostel-sv-jana-krtitele-od-jzZ městyse jdeme po zelené směrem k jihu. Polní cesta nás přenáší do starých časů. Výhledy se střídají s průchody mezi křovím a několikrát je odtud opět výhled na kostel sv. Jana Křtitele a na městys. Cesta klesá do údolí bezejmenného potůčku, na kterém je rybník. Následné stoupání končí u božích muk a odtud cesta odbočuje k Domanicím. Od vsi sestupujeme do údolí Radomyšlského potoka. Jsou tady tři větší rybníky, Horní řepický, Pilský a Dolní řepický. Mezi prvními dvěma rybníky je Hořejší mlýn. Údolím prochází i železniční trať. Je to ráj jak pro vodní3b-tisovnik ptactvo, tak i pro ornitology. Za rybníky cesta pokračuje po silnici do Strakonic. Je tu bohužel dosti velký provoz a navíc tu probíhá oprava ulice a výstavba kruhového objezdu. Jsme rádi, že ten úsek máme za sebou a po dalších dvaceti minutách přicházíme na strakonické nádraží. Délka této cesty je mezi 12 až 14 kilometry. Větší část se jde po značených cestách ( žlutá a zelená značka). Jde se většinou po rovině, převýšení je minimální. Celá cesta je na mapě č. 68 Pootaví.3c-horni-repicky-rybnik-pohled-z-hraze

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Mezi dvěma řekami.

22-zikovy-pohled-na-sumavu10-zikovyŘeky Volšovka a Ostružná protékají Svatoborskou vrchovinou a v jejich druhé polovině toku je od sebe dělí nižší hřeben. Jsou tady od sebe přibližně 10 kilometrů. V této oblasti je několik zajímavých míst a především výhledy do všech světových stran jsou jedinečné. Zbývá si vybrat nástupní místo. Mapa jich nabízí hned několik, ale tím hodně zajímavým se zdá křižovatka u Františkovy Vsi. Místo je dobře dosažitelné autobusem ze Sušice, který sem dojede 15-zikovy-zamekpřibližně za 15 minut. Údolí Volšovky je dosti široké a utápí se v zeleni. Nad pravým břehem říčky se zvedá Volšovská Stráž a nad druhým břehem je Tomanův kopec ( 603 m.n.m.). Turisté se tady skoro nevyskytují a značených cest tu je poskrovnu.39-svatobor-pohled-od-svojsic46-svojsicka-tvrz31-castkov-zaber-ze-vsiZ křižovatky u Františkovy Vsi se jde po okresce k vísce Žikov. V okolí silnice jsou jen louky a jedinou kvetoucí rostlinou na nich jsou jestřábníky. Silnice tady mírně stoupá a po čtvrthodince se vchází do vsi. Z bujné zeleně vykukuje několik střech a ta největší patří zdejšímu zámku. Několik 33-vchod-do-staveni-v-castkovechhospodářských budov na okraji vísky je ve špatném stavu. Zámek na tom není lépe, je celý obklopen vysokými plevely, mezi kterými převládají kopřivy. Z těchto míst se otevírají výhledy na nedaleké Petrovice a hory Šumavy. Ve východní části obce roste zdaleka viditelný, památný Vaňkův dub. O tomto místě je první zmínka v roce 1331, kdy byla majetkem známého rodu Dohalských. Samotný zámek je obdélníková budova, která byla postavena v barokním slohu. Dnes by se tu mohla točit pohádka o Šípkové Růžence.85-kostel-sv-jana-krtitele35-castkovy-zaber-z-obceSilnička od vsi stále stoupá a v jejím okolí jsou stromy a remízky. Mezi nimi jsou malé loučky, které se využívají jako pastviny. Následuje krátký rovinatý úsek a rozcestí. Zde se odbočuje ze silnice vpravo na polní cestu, která míří k osadě Částkovy. Osada má jen několik stavení. Mezi nimi vyniká chaloupka, která je obklopena postavami ze dřeva. Před lety tu žil řezbář pan Brodil a jeho práce jsou na mnoha místech v okolí. Upoutá jistě dům postavený ve slohu selského40-svojsice-pohled-od-jihu baroka. Z osady cesta klesá do údolí Svojšického potoka. Za posledním domkem se otevírá pohled na obec Svojšice a na východě se vypíná rozložitý Svatobor. Svojšice jsou starým středověkým sídlem. Poprvé se o nich píše v roce 1366, ale ves tu stála o mnoho let dříve. Rod Cílů ze Svojšic tu nechal postavit mezi 14. a 15. století kamennou tvrz. K té byl v 18. století přistavěn barokní zámeček. Tvrz je soukromým majetkem a v letních měsících bývá na několik dnů přístupná veřejnosti.65-kocikuv-statek53-svojsice-tvrzPři vstupu do vsi je po levé straně větší rybník s ostrůvkem a vodníkem. V areálu tvrze je několik hospodářských budov. Mimořádnou sakrální stavbou tady je kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven okolo roku 1250 v raně gotickém slohu. V období baroka byla ke kostelu přistavena kaple sv. Barbory. Dnešní vzhled kostela je z roku 1787. Okolo kostela je malý hřbitov. V roce77-svojsice-vnitrek-kostela 1876 tady byl pohřben člen Tylovy divadelní skupiny, český herec Jan Kaška. Roste tady několik starých památných lip, mezi nimiž vyniká Valdmanova lípa ve východní části vsi a Svojšická lípa, západně od kostela. Jedinečnou památkou na období baroka je jistě Kocíkův statek, který se dochoval v původním stavu. Stavení se několikrát objevilo na filmovém plátně. Za zmínku stojí místní hasičská zbrojnice.99-bretetice101-breteticePo krátkém, rovném úseku začíná opět stoupání k osadě Břetětice. Na západě z lesů vykukuje vrchol Přenýře ( 702 m.n.m.) a Kaltský vrch ( 757 m.n.m.). Sucho se tady podepsalo na pastvinách, tráva je sežehnutá a zežloutlá. Svatobor se mezitím natočil západním svahem. Po několika desítkách metrů se vchází do Břetětic. Víska má pouze několik stavení a tak jen pár drobných 119-lesisov-kaplesakrálních objektů v okolí upoutá pozornost. Za vsí silnička pozvolna klesá a v zatáčce, která mění směr k severu, je odbočka k hospůdce Ztracence. Tady bohužel mají právě dovolenou. Most přes potok je nejnižším bodem tohoto úseku. Pohled do koryta, ve kterém není ani kapka vody je oznámením, že sucho tady vládne již delší dobu. Za mostem se trochu stoupá, silnice tady prochází lesem a stín je vítaným společníkem. Krátké klesání a mezi stromy jsou vidět střechy domů v Lešišově.130-lesisov106-lesisovska-lipaPřed vsí, po levé straně roste Lípa nad Lešišovem. Nádherný strom, který v širokém okolí nemá konkurenci. V celé zemi jich asi moc nebude. Zodpovědět otázku, jak je starý, se asi nedá, odhad je 700 až 800 let. O vísce samotné se dá říci, že byla postavena ve strži. Domky jsou rozesety po stráních nad malým potokem. V dolní části obce je malá kaplička a křížek. Otevírá se odtud pohled k severu a východu. Zbývá se rozhodnout, kam jít na vlak. Volba padla na Hrádek u Sušice. Z okraje obce lze jít volně po loukách. Je to tady o mnoho zelenější díky potoku, který napájí nedaleký Lešišovský rybník. Hladina rybníka je ukrytá mezi křovím a rákosím. Jen na jižní straně je možnost spatřit hladinu. Za svůj domov si jej vybrala labutí rodinka. Mají šest potomků a jejich taťka mě dává na vědomí, že nejsem vítán. Od rybníka se prochází po louce při okraji lesa až ke Kalnému potoku. Jeho údolím se dojde k soutoku s Ostružnou. Říčka se klikatí mezi stromy a Hrádek je na dohled. Po cestě v horkém dni je docela příjemné dívat se na řeku z okna vlaku.135-lesisovsky-rybnik

Posted in Nezařazené | Leave a comment