Běšiny, obec v údolí Drnového potoka.

23-besiny-kostel-navstiveni-panny-marie5-besiny-pomnik-m-jana-husa7-besiny-m-jan-hus-horni-cast-pomnikuPrvní písemná zmínka o obci je z roku 1379. Zda tady již tenkrát stála kamenná tvrz, je otázkou. Ale víme, že tady byl rod Běšínů z Běšin. Tvrz je ještě doložena ve 2. polovině 16. století. Někdy poté byl severně od tvrze postaven renesanční zámek a tvrz byla využívaná jako sýpka. V roce 1602 byl vlastníkem panství Adam Trystan z Běšin. Po roce 1644 jsou majiteli Kocové z Dobrše. Od nich kupuje Běšiny Vilém Krakovský z Kolovrat, který Běšiny připojuje pod týnecké panství. Zámek přestal být sídlem vrchnosti, ale bydlelo se v něm až do 19. století. Došlo na další úpravy zámku, byl snížen o třetí patro a zároveň o patro přišla i zámecká věž. V zámku byl dokonce i lihovar. V současné době je objekt prázdný a neudržovaný.10-besiny-zapadni-strana-sypky49-besiny-prostranstvi-pred-kostelem55-besiny-byvaly-zamekTolik k historii tohoto místa a následné pozvání patří dnešku. Běšiny se nacházejí přibližně 10 kilometrů jižně od Klatov. Vsí protéká Drnový potok, který rozděluje obec na dvě části. Na levém břehu je nová výstavba na pravém soubor místních památek. Při západním okraji obce prochází silnice z Klatov do Železné Rudy a železniční trať z Klatov do Horažďovic předměstí. Na hlavní silnici je napojena silnice ze Sušice. Z okolním světem mají Běšiny dobré spojení veřejnou dopravou a vlaky tudy v obou směrech projíždějí každé dvě hodiny. Kde jinde začít než na zdejším vlakovém nádraží. Budova byla postavena ještě v době císařství a má své kouzlo starých časů. U nádraží začíná žlutá značka, po které to je do starší části obce půl kilometru.16-besiny-zizkova-lipa3-besiny-vez-zamkuZa přechodem přes hlavní silnici se prochází novou částí až k můstku přes Drnový potok. Jde se po břehu Nového rybníka a kolem bývalého zámku. V těchto místech upoutá opravená věž a o něco dál druhý, Ostrovský rybník. Na prostranství za rybníkem je místní pivnice a pomník Mistra Jana Husa. Ulice se značkou dále prochází kolem zámku. Je vidět vraty do nádvoří, ale pohled to není nijak povzbudivý. Nad zámkem stojí barokní kostel Navštívení Panny Marie. Ten byl původně zámeckou kaplí a od roku 1654 se stal farním kostelem. Dnešní podobu má po opravě po velkém požáru v roce 1781. Zajímavostí je, že osa svatyně je sever – jih, což u katolických kostelů není běžné. Při severní straně je hranolová věž s cibulovitou bání. Hlavní vchod je na východní straně. Tady je před kostelem kříž a ve stěně kostela náhrobek z roku 1845. Ten byl přenesen ze zrušeného kostela sv. Bartoloměje, jehož pozůstatky jsou na hřebenu Boudovky, asi 3 kilometry od Běšin.26a-besiny-pamatnik-pochodu-smrti25-besiny-barokni-brana-na-hrbitoveZ ostatních památek za pozornost jistě stojí barokní fara nad kostelem. Na prostranství před kostelem je umístěn památník padlým ve světové válce a je tu několik starých lip. Jednou z nich je Žižkova lípa, na níž je tabule z roku 1924. Pod lípou jsou dosti zdevastovaná boží muka. K další místní památce je nutné jít na hřbitov. Prochází se kolem školy a několika zajímavých stavení. 20-besiny-faraNa hřbitov se vchází barokní brankou z roku 1804 a u cesty roste staletá lípa. Na hřbitově je památník obětem pochodu smrti. Mezi stromy je kříž s trnovou korunou a je zde pochováno 42 obětí. Tím je výčet místních památek u konce. Obcí prochází Vintířova poutní stezka z Bavor do Čech. Při silnici do Sušice je JV od vsi areál Eurocampu. Celá vycházka z nádraží a zpátky se vejde do dvou kilometrů.63-besiny-novy-rybnik-labute

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Řeka Ostružná mezi Velharticemi a Ujčínem.

3-pohled-na-hrad-od-obce2-modra-udolim-ostruzneOstružná pramení na Šumavě pod východním svahem hory Javorné ( 1090 m.n.m.). Pro turisty byl upraven pramen u cesty ke Gerlovu Dvoru. Skutečný pramen je na louce o něco výše. Řeka na své další pouti míří k osadě Javorná, u ní se stáčí k severu, aby pod Čachrovem opět změnila směr na východ. U Velhartic proteče dvěma velkými oblouky a poté se obrátí k SV. V Kolinci dosáhne nejsevernějšího bodu a opět změní směr, tentokrát na jihovýchod. Za Hrádkem jsou při jejich březích stále viditelné sejpy, které připomínají dobu, kdy se v řece rýžovalo zlato. Poté se dotkne východního okraje města Sušice a po více jak 40 kilometrech se spojí s řekou Otavou. Na jejím toku je několik pozoruhodných úseků, tím nejhezčím je ten mezi Borkem ( 859 m.n.m.) a velhartickým hradem.1-pohled-na-obec-od-reky

18-skala-s-lisejnikemNejvýhodnějším místem, kde začít tuto cestu, jsou Velhartice. Tam se lze dostat autobusem ze Sušice nebo z Klatov. Od autobusové zastávky se projde jižní částí obce, kudy prochází modře a červeně značená cesta. Při ní je na konci vsi řezbářství, které je možné navštívit. Poté se přejde můstek na pravý břeh řeky. Nad cestou jsou svahy Borku a na opačném břehu louky. Řeka tu protéká pod korunami stromů a občas se otevře výhled na obec. Svahy Borku se postupně proměňují ve vysoké skály, které jsou spoře porostlé zelení. Na některých se usadil lišejník, který vytvořil větší žluté plochy. Borek byl ve středověku místem těžby kovů, což dokazují uzavřené vchody do šachet. Dnes jsou svahy Borku přírodní rezervací. Nad loukami, na pravém břehu, se posléze objeví skála s velhartickým hradem. Údolí je v těchto místech poměrně úzké a romantické duše si přijdou na své. Lesy v okolí jsou převážně smrkové s malou příměsí listnáčů. Na rozcestí červená stoupá po svahu hory a modrá pokračuje po břehu řeky.1-pohled-na-hrad-od-reky

26-kaple-sv-vaclava-u-velharticPři cestě je silný pramen, ze kterého je možné vodu i pít. V těchto místech je několik obřích smrků, které se jen tak nevidí. V okolí řeky je stále více křovin a mezi nimi je posléze vidět střecha Werichovy chaty. O něco níže je po pravé straně turistický přístřešek a cesta končí u silnice z Velhartic do Kolince. Když se přejde most, tak se za ním objeví zdi většího objektu. Asi se jedná o pozůstatky mlýna. Přes suchý 25-werichova-chatanáhon je můstek a v lese nad ním je hezká kaplička sv. Václava a sv. Ludmily. Za odbočení z cesty to jistě stojí. Po návratu na značku se již pokračuje po silnici, stále po pravém břehu řeky. Kolem řeky jsou větší louky, které přecházejí do olšemi a křovím zarostlou mokřinu. Při pohledu zpět je vidět vrchol Borku. Mokřiny končí u odbočky na Tajanov. Po pravé straně se zvedá vrchol Roviny ( 723 m.n.m.) a po několika minutách se dojde k mostku u Ujčína.21-cesta-udolim-ostruzne 45-ujcin-pohled-na-severni-cast-zameckuUjčín je poměrně stará obec. První písemná zmínka je z roku 1379. Ke konci 14. století zde stála kamenná tvrz. Ta byla v 17. století přestavěna na renesanční zámek. Jeho dnešní podoba je z pozdější doby. Zámeček je trvale obýván a veřejnosti je nepřístupný. V obci je ještě hezká kaplička sv. Václava a najde se tady i několik zajímavých stavení. Mají tady i velmi dobrou hospůdku. Výborně se tu vaří a posezení na terase s výhledem na zámeček má také něco do sebe. Zbývá ještě dojít do místa s veřejnou dopravou. Na kolinecké nádraží je to kolem jednoho kilometru. Když se to všechno dá dohromady, tak délka cesty je kolem 7 kilometrů bez převýšení. Turisté spíše míří na velhartický hrad a toto krásné údolí zatím neobjevili. Vše je na mapě KČT č. 64 Šumava – Železnorudsko.36-louky-v-udoli-ostruzne

Posted in Nezařazené | Leave a comment