Nepomuckou a Svatoborskou vrchovinou.

-pohled-na-javori1-maloniceOblast, kde jsou hranice výše jmenovaných vrchovin je tak trochu zapomenutým koutkem naší země. Značených turistických cest tu je velmi málo a to platí i o turistech. Jako by v těchto končinách nebylo nic zajímavého. Vrcholky kopců zde většinou pokrývají lesy, ale na svazích jsou pastviny a někde i pole. Vísky jsou tady malé, dosti často ukryté v zeleni a skoro v každé je nějaká ta sakrální drobnost. Potoky vytvořily mělká údolí a jejich břehy lemují někde až5-pohled-od-trzku-k-vychodu neproniknutelné porosty. Na úzkých silničkách se sem tam ukáže auto či traktor a i cyklisté sem někdy zabloudí. Dosti často jsou vidět pasoucí se stáda krav, ovcí a někdy i koní. Zbývá otázka, jak se sem dostat. Kdo k cestě zvolí vlak a vystoupí na zastávce v Malonicích, je na místě. Tato zastávka je nejvýše položenou na trati z Horažďovic předměstí do Klatov. Poté již jen zbývá jít a dívat se kolem sebe.9-cestou-z-trzku-do-podoli7-trzek-kapleNa malonické zastávce se přejdou koleje a přes louku kolem malého rybníčku se jde k severu. Za loukou je silnička, která míří na návrší. Odtud se začínají otevírat pohledy na okolní kopce. Na jihu je vidět část Svatoborské vrchoviny se hřebenem Javoří ( 726 m.n.m.). Na západě je výrazný hřbet s nejvyšší Boudovkou ( 729 m.n.m.). Tady byla za bolševika raketová základna a v jižní části hřebene se ukrývá zřícenina kostela sv. Bartoloměje. Směrem k východu jsou louky s 8-trzek-tankovkalesíky a kopečky pod 600 m. n. m. Na konci stoupání se při silnici objeví velký hospodářský objekt a tabule u silnice oznamuje, že víska dole je Tržek. Je celá ukrytá v zeleni a několik starých lip stojí za vidění. Mají tady i malou kapličku a zvonici. Za vsí se narazí na tak zvanou betonovou tankovku. Tou se jezdilo na Boudovku.36-podoli-zamecek10-pohled-od-trzku-k-jzZ Tržku pokračuje silnička k jihu do Podolí. Je to dosti prudký sešup. Na okolních pastvinách se právě odpočívá. Další kilometr je pryč a je tu malá náves se zvoničkou a křížkem. O něco níže je po pravé straně malý zámeček. Ten tu stojí od 1. poloviny 19. století. Je to hezká patrová budova s valbovou střechou. Na té je hranolová lucerna s bání. Na konci vsi je Westernový ranč a jak hlásí tabulka na plotě je v současné době mimo provoz. Silnička za vsí prochází 38-podoli-westernúdolím Podolského potoka. Ze silnice tu odbočuje cesta k mlýnu. Prochází mezi chatami a poté lesem několik metrů nad levým břehem potoka. Po několika stech metrech končí a dál pokračuje jen několik stezek. Tady by se mělo házet korunou, ale ta má jen dvě strany. Volba padá na tu nejblíže k potoku. Nad ní je prudký sráz a železniční trať. Stezka si občas zahraje na schovávanou, ale kdo hledá tak i najde. Les je za zády a pokračování po louce končí u Drmového potoka.15-uloh-kapleJe nutné jít k silnici, kde je jediná možnost jak potok přejít. Za mostem je lepší pokračovat 55-uloh-zaber-z-obcepo louce. Silnice z Klatov do Sušice je dosti divoká. Na jihu se zvedá vrchol Bruskova ( 707 m. n. m. A na opačné straně je opět vidět Javoří, ale ze druhé strany. Ves Úloh je další zastávkou. Mají tady na návsi hezkou kapličku. Za obcí po levé straně silnice je vidět větší stavení. Původně to byl kostel, který byl v roce1781 zrušen. Poté budova sloužila jako sýpka a dnes se tady bydlí. Za57-uloh-byvaly-kostel Úlohem začíná stoupání. Nejlépe je jít po okolních loukách a to až na konečnou, nádraží v Nemilkově. Od nádraží je hezký pohled k západu. Kde je vidět již výše zmíněný Bruskov a o něco vyšší Pavlův vrch ( 762 m. n. m. Když se to všechno sečte, tak je v nohách asi 9 kilometrů s celkovým převýšením kolem 150 metrů. Vše je i na mapě KČT č. 64 Šumava – Železnorudsko.17-pohled-na-bruskovsky-les

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Běšiny, obec v údolí Drnového potoka.

23-besiny-kostel-navstiveni-panny-marie5-besiny-pomnik-m-jana-husa7-besiny-m-jan-hus-horni-cast-pomnikuPrvní písemná zmínka o obci je z roku 1379. Zda tady již tenkrát stála kamenná tvrz, je otázkou. Ale víme, že tady byl rod Běšínů z Běšin. Tvrz je ještě doložena ve 2. polovině 16. století. Někdy poté byl severně od tvrze postaven renesanční zámek a tvrz byla využívaná jako sýpka. V roce 1602 byl vlastníkem panství Adam Trystan z Běšin. Po roce 1644 jsou majiteli Kocové z Dobrše. Od nich kupuje Běšiny Vilém Krakovský z Kolovrat, který Běšiny připojuje pod týnecké panství. Zámek přestal být sídlem vrchnosti, ale bydlelo se v něm až do 19. století. Došlo na další úpravy zámku, byl snížen o třetí patro a zároveň o patro přišla i zámecká věž. V zámku byl dokonce i lihovar. V současné době je objekt prázdný a neudržovaný.10-besiny-zapadni-strana-sypky49-besiny-prostranstvi-pred-kostelem55-besiny-byvaly-zamekTolik k historii tohoto místa a následné pozvání patří dnešku. Běšiny se nacházejí přibližně 10 kilometrů jižně od Klatov. Vsí protéká Drnový potok, který rozděluje obec na dvě části. Na levém břehu je nová výstavba na pravém soubor místních památek. Při západním okraji obce prochází silnice z Klatov do Železné Rudy a železniční trať z Klatov do Horažďovic předměstí. Na hlavní silnici je napojena silnice ze Sušice. Z okolním světem mají Běšiny dobré spojení veřejnou dopravou a vlaky tudy v obou směrech projíždějí každé dvě hodiny. Kde jinde začít než na zdejším vlakovém nádraží. Budova byla postavena ještě v době císařství a má své kouzlo starých časů. U nádraží začíná žlutá značka, po které to je do starší části obce půl kilometru.16-besiny-zizkova-lipa3-besiny-vez-zamkuZa přechodem přes hlavní silnici se prochází novou částí až k můstku přes Drnový potok. Jde se po břehu Nového rybníka a kolem bývalého zámku. V těchto místech upoutá opravená věž a o něco dál druhý, Ostrovský rybník. Na prostranství za rybníkem je místní pivnice a pomník Mistra Jana Husa. Ulice se značkou dále prochází kolem zámku. Je vidět vraty do nádvoří, ale pohled to není nijak povzbudivý. Nad zámkem stojí barokní kostel Navštívení Panny Marie. Ten byl původně zámeckou kaplí a od roku 1654 se stal farním kostelem. Dnešní podobu má po opravě po velkém požáru v roce 1781. Zajímavostí je, že osa svatyně je sever – jih, což u katolických kostelů není běžné. Při severní straně je hranolová věž s cibulovitou bání. Hlavní vchod je na východní straně. Tady je před kostelem kříž a ve stěně kostela náhrobek z roku 1845. Ten byl přenesen ze zrušeného kostela sv. Bartoloměje, jehož pozůstatky jsou na hřebenu Boudovky, asi 3 kilometry od Běšin.26a-besiny-pamatnik-pochodu-smrti25-besiny-barokni-brana-na-hrbitoveZ ostatních památek za pozornost jistě stojí barokní fara nad kostelem. Na prostranství před kostelem je umístěn památník padlým ve světové válce a je tu několik starých lip. Jednou z nich je Žižkova lípa, na níž je tabule z roku 1924. Pod lípou jsou dosti zdevastovaná boží muka. K další místní památce je nutné jít na hřbitov. Prochází se kolem školy a několika zajímavých stavení. 20-besiny-faraNa hřbitov se vchází barokní brankou z roku 1804 a u cesty roste staletá lípa. Na hřbitově je památník obětem pochodu smrti. Mezi stromy je kříž s trnovou korunou a je zde pochováno 42 obětí. Tím je výčet místních památek u konce. Obcí prochází Vintířova poutní stezka z Bavor do Čech. Při silnici do Sušice je JV od vsi areál Eurocampu. Celá vycházka z nádraží a zpátky se vejde do dvou kilometrů.63-besiny-novy-rybnik-labute

Posted in Nezařazené | Leave a comment