Poutní kostel Jména Panny Marie na Lomci.

 

V místech, kde se severní okraj Budějovické pánve dotýká  Bavorovské pahorkatiny, vystupuje nad rovinou několik menších kopečků. Odtud, směrem na západ, se střídají většinou smrkové lesy s ovocnými sady. Prvním na východním okraji tohoto pohoří je vrch Lomec ( 552 m.n.m.). Pod jeho vrcholem je ukryt jeden z barokních skvostů na jihu Čech. Tím je poutní kostel Jména Panny Marie. Jeho historie se začala psát někdy ke konci druhé poloviny 17. století. Tehdy z Nizozemska dovezl hrabě Karel Filip Buqvoy kopii zázračné sošky Panny Marie. Pro ni nechal jeho syn, hrabě Filip Emanuel Buqvoy, postavit výše uvedený kostel.

Jeho stavba probíhala mezi roky 1692 až 1702. Kostel se postupem času stal prvořadým poutním místem českobudějovické diecéze.  Jezdili a stále sem jezdí tisíce věřících a lze říci, že jsou z celého světa. Samotný kostel je mimořádná a ojedinělá stavba vrcholného baroka. Je postaven na kvadratickém základě. Na všech čtyřech stranách jsou segmentové výdutě. Na stejném půdorysu byla postavena i sakristie při severní straně kostela. Na opačné straně je úzká hranolovitá vížka se schodištěm. Nad celou stavbou je vysoká středová kopule se čtyřmi bočními polokopulemi. Zevnitř se návštěvník dívá do nádherné kopule s výsečemi a lucernou. Při severní straně svatyně je kruchta. Kazatelna je ve slohu rokoka. Hlavní oltář je ve středu stavby postaven na stejném půdorysu. Podobá se volně stojícímu baldachýnu. Jeho čtyři točené sloupy jsou ovinuty révou. Vše doplňují bohaté řezby akantů s anděly.nad tabernáklem. Samozřejmě nemohou chybět znaky hraběcího rodu. Oltář se výrazně podobá Borrominiho oltáři v chrámu sv. Petra v Římě. Prostě nádhera, která se musí vidět.Západně od kostela je bývalý lovecký zámeček. Ten později sloužil jako fara a dnes je klášterem Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka. Ústřední stavbou je dvoupatrová budova s vysokým štítem a volutovými kříži, která byla postavena v 18. století. Nádvoří před budovou uzavírají na severu a jihu patrové budovy. Před hlavní budovou je socha Immaculaty a od areálu kostela odděluje klášter plot. Za klášterními budovami je ještě další budova. Při severním okraji kláštera stojí novější zvonice. Na jih od kostela byl postaven samostatný oltář pod širým nebem. Mezi ním a lesem je meditační zahrada Panny Marie. Je za nízkým plůtkem a zdobí ji malá kašna a sošky andílků. Mezi několika hodně starými stromy vyniká lípa Naděje, která roste nedaleko zahrady.  

Od kostela k lesnímu hřbitovu vychází křížová cesta. Její supermoderní pojetí se sem moc nehodí, ale to je věc názoru. Jednotlivá zastavení jsou vlastně obrazy na dřevěných hranolech. Cesta končí u hřbitova, na který se vchází zděnou bránou. Celý hřbitov je obklopen kamennou zdí. V jeho dolní části jsou hroby zdejších řádových sester. Najde se tady několik zajímavých sochařských prací. Zde je návštěva tohoto zajímavého místa u konce. Na Lomci se setkávají dvě turistické cesty. Po modré  z Vodňan je možné pokračovat na zámek Kratochvíle u Netolic a po zelené z Malovic je možné přejít přes vrcholy této části pahorkatiny až na Svobodnou horu a pokračovat do Bavorova. Na samotný Lomec můžeme dojet autem, nedaleko kostela je menší parkoviště. Velmi hezké je to tu především na jaře, kdy kvetou ovocné sady v okolí. Pro místní je ale Lomec vždy jen a jen Lomečkem. Ti, kteří rádi navštěvují poutě, ta hlavní se tu koná v neděli po 7. září. Co se mapy týče, tak ta KČT se jmenuje Pošumaví – Prachaticko a má č. 70. A to ostatní již necháme fotografiím.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *