Řeka Ostružná mezi Velharticemi a Ujčínem.

3-pohled-na-hrad-od-obce2-modra-udolim-ostruzneOstružná pramení na Šumavě pod východním svahem hory Javorné ( 1090 m.n.m.). Pro turisty byl upraven pramen u cesty ke Gerlovu Dvoru. Skutečný pramen je na louce o něco výše. Řeka na své další pouti míří k osadě Javorná, u ní se stáčí k severu, aby pod Čachrovem opět změnila směr na východ. U Velhartic proteče dvěma velkými oblouky a poté se obrátí k SV. V Kolinci dosáhne nejsevernějšího bodu a opět změní směr, tentokrát na jihovýchod. Za Hrádkem jsou při jejich březích stále viditelné sejpy, které připomínají dobu, kdy se v řece rýžovalo zlato. Poté se dotkne východního okraje města Sušice a po více jak 40 kilometrech se spojí s řekou Otavou. Na jejím toku je několik pozoruhodných úseků, tím nejhezčím je ten mezi Borkem ( 859 m.n.m.) a velhartickým hradem.1-pohled-na-obec-od-reky

18-skala-s-lisejnikemNejvýhodnějším místem, kde začít tuto cestu, jsou Velhartice. Tam se lze dostat autobusem ze Sušice nebo z Klatov. Od autobusové zastávky se projde jižní částí obce, kudy prochází modře a červeně značená cesta. Při ní je na konci vsi řezbářství, které je možné navštívit. Poté se přejde můstek na pravý břeh řeky. Nad cestou jsou svahy Borku a na opačném břehu louky. Řeka tu protéká pod korunami stromů a občas se otevře výhled na obec. Svahy Borku se postupně proměňují ve vysoké skály, které jsou spoře porostlé zelení. Na některých se usadil lišejník, který vytvořil větší žluté plochy. Borek byl ve středověku místem těžby kovů, což dokazují uzavřené vchody do šachet. Dnes jsou svahy Borku přírodní rezervací. Nad loukami, na levém břehu, se posléze objeví skála s velhartickým hradem. Údolí je v těchto místech poměrně úzké a romantické duše si přijdou na své. Lesy v okolí jsou převážně smrkové s malou příměsí listnáčů. Na rozcestí červená stoupá po svahu hory a modrá pokračuje po břehu řeky.1-pohled-na-hrad-od-reky

26-kaple-sv-vaclava-u-velharticPři cestě je silný pramen, ze kterého je možné vodu i pít. V těchto místech je několik obřích smrků, které se jen tak nevidí. V okolí řeky je stále více křovin a mezi nimi je posléze vidět střecha Werichovy chaty. O něco níže je po pravé straně turistický přístřešek a cesta končí u silnice z Velhartic do Kolince. Když se přejde most, tak se za ním objeví zdi většího objektu. Asi se jedná o pozůstatky mlýna. Přes suchý 25-werichova-chatanáhon je můstek a v lese nad ním je hezká kaplička sv. Václava a sv. Ludmily. Za odbočení z cesty to jistě stojí. Po návratu na značku se již pokračuje po silnici, stále po pravém břehu řeky. Kolem řeky jsou větší louky, které přecházejí do olšemi a křovím zarostlou mokřinu. Při pohledu zpět je vidět vrchol Borku. Mokřiny končí u odbočky na Tajanov. Po pravé straně se zvedá vrchol Roviny ( 723 m.n.m.) a po několika minutách se dojde k mostku u Ujčína.21-cesta-udolim-ostruzne 45-ujcin-pohled-na-severni-cast-zameckuUjčín je poměrně stará obec. První písemná zmínka je z roku 1379. Ke konci 14. století zde stála kamenná tvrz. Ta byla v 17. století přestavěna na renesanční zámek. Jeho dnešní podoba je z pozdější doby. Zámeček je trvale obýván a veřejnosti je nepřístupný. V obci je ještě hezká kaplička sv. Václava a najde se tady i několik zajímavých stavení. Mají tady i velmi dobrou hospůdku. Výborně se tu vaří a posezení na terase s výhledem na zámeček má také něco do sebe. Zbývá ještě dojít do místa s veřejnou dopravou. Na kolinecké nádraží je to kolem jednoho kilometru. Když se to všechno dá dohromady, tak délka cesty je kolem 7 kilometrů bez převýšení. Turisté spíše míří na velhartický hrad a toto krásné údolí zatím neobjevili. Vše je na mapě KČT č. 64 Šumava – Železnorudsko.36-louky-v-udoli-ostruzne

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *