Secesní kaple a vojenský hřbitov u Jičína.

Severně od Jičína, při silnici první třídy č. 35 se nachází obec Kbelnice. První písemná zmínka o tomto místě je z roku 1322. Ves je rozložena podél ulice ve směru západ – východ vpravo od hlavní silnice. Stavení jsou většinou novějšího data a snad jen empírový hostinec z roku 1835 by se dal zařadit mezi památky. Místo se dostalo do dějin za války v roce 1866, kdy v okolí obce bylo jedno z mnoha bojišť v této oblasti. Dodnes se tu na mnoha místech nacházejí pomníčky padlých vojáků. Výše zmíněný hostinec byl v této válce vojenským lazaretem a dnes tu je velmi známá a vyhledávaná restaurace U Rumcajse. Obcí prochází naučná stezka „ Bitva u Jičína 29.6.1866 “. Na sever od vsi se zvedá mírné návrší, jehož vrchol 303 m.n.m. je přibližně 140 metrů vpravo od silnice ukryt v řepkovém poli. Na opačné straně při silnici je vojenský hřbitov a secesní kaple s Ossariem. Tady také končí naučná stezka, která je bohužel vedena po silnici. Od parkoviště a zastávky autobusu je hřbitov vzdálen přibližně 0,5 km.

Vojenský hřbitov byl založen v roce 1891 a poté se sem začaly přemisťovat hroby a pozůstatky padlých vojáků z okolí. Mezi lety 1904 až 1906 byla na hřbitově postavena secesní kaple s Ossariem. Její projekt vypracoval architekt Václav Weinzettl, který byl v té době ředitelem kamenické školy v Hořicích. Kaple byla postavena na obdélníkovém půdorysu ve směru východ – západ. Ve středu kaple je pod kamennou deskou Ossarium ( kostnice). Jednoduchý oltář je proveden v mramoru a ve středu stojí kříž. Po stranách oltáře jsou desky, na kterých jsou údaje o založení a vysvěcení svatyně. Druhá deska tu byla umístěna na paměť 48. pruského pěšího pluku. U vchodu do kaple jsou po obou stranách dvě mramorové desky s českým a německým textem. Na nich jsou uvedeny počty padlých. V bitvě tehdy padlo 445 vojáků a 45 důstojníků na rakouské straně. Prusů padlo 308 vojáků a 21 důstojníků a Sasové tady ztratili 179 vojáků a 14 důstojníků. Na štítě nad vchodem je umístěna socha Anděla míru. Kapli stavěli jen žáci a pedagogové hořické školy.Hřbitov byl v roce 1931 rozšířen západně od kaple. Dnes tu je přes padesát hrobů a pomníků padlých. Při vchodu na hřbitov stojí po stranách sochy sv. Petra a Pavla. Na hřbitově roste několik druhů dřevin, mezi nimiž vyniká červenolistý buk. Hořická škola je spojena s tímto místem i dnes. Zastihli jsme tady studentky při restaurování a obnově náhrobních kamenů. Práce na pomnících byla součástí jejich maturity a bylo vidět, že tato činnost není vůbec jednoduchá a vyžaduje dosti trpělivosti. Z pole na druhé straně silnice je hezký rozhled do okolí. Je vidět nedaleký Zebín nad Jičínem, hrady Kumburk a Bradlec a na jihu vrch Veliš. Dojít z parkoviště ke hřbitovu po silnici je velkým rizikem a volba jít po okraji pole se zdá být daleko bezpečnější. Vojenský hřbitov je na mapě KČT č. 19 Český ráj.      

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *