Švihov, město a hrad v údolí Úhlavy.

18. Hrad od řeky5. Pohled na Lysinu od hřbitovaVodní hrad Švihov patří mezi oblíbené turistické cíle Klatovska. Není ale jedinou památkou města, které je rozložené v údolí řeky Úhlavy a jeho větší část se nalézá na jejím levém břehu. Při pohledu do minulosti se dozvíme, že první písemná zmínka je z roku 1245 a městem se Švihov stal až v roce 1501. S jistotou lze tvrdit, že místo bylo osídlené již v 11. století a první stavby se objevily na návrší nad pravým břehem řeky Úhlavy. Proč byla nová tvrz postavena blíže k řece byla možnost výhodnějšího opevnění s využitím vody. Mezi roky 1480 až 1530 došlo k přestavbě tvrze na mohutný hrad. Severně od hradu byl prostor pro novou osadu, která se postupně rozrůstala daným směrem. Zároveň byly postaveny dvě sakrální stavby, které se dochovaly do současnosti. Tolik krátce z historie místa.21. Hrad v pozadí Doubravy1. Švihov nádražíŠvihovské nádraží, které je na trati z Plzně do Klatov, je na začátku tohoto výletu. Od města je vzdálené přes 1 km a Nádražní ulicí je vedena silnice první třídy č. 27 s dosti čilým provozem. Po té se jde několik set metrů k mostu přes Úhlavu. U turistického rozcestníku se odbočí vpravo k první zajímavostí města. Tou jsou dva židovské hřbitovy, ten starší je při cestě ke hřbitovu. Ke druhému se projde pod železničním mostem, za kterým je hřbitov po levé straně. Odtud5. Švihov, nový židovský hřbitov zpět za trať, na cestu na návrší se hřbitovem. Ten je ohrazen zdí a v jeho středu stojí nejstarší stavba města. Kostel sv. Jiljí byl původně románskou svatyní a byl postaven na počátku 13. století. Z této doby je část zdiva a okno. Gotické okno je dokladem, že došlo k jeho přestavbě a ta nebyla poslední. Baroko kostelíku dalo současný vzhled. Na hřbitově je i několik zajímavých hrobů a navíc je odtud hezký pohled na nedalekou Lysinu ( 444 m.n.m.) a Stramchyni ( 543 m.n.m.).11. Kostel sv. Jiljí od jihu 29. RadniceStejnou cestou se dojde zpět k mostu přes řeku. Je odtud hezký pohled na hrad a severní část Chudenické vrchoviny a v opačném směru na návrší se hřbitovem. Na mostě stojí socha patrona vodáků, sv. Jana z Nepomuku. Hezké baroko je z roku 1814. Za mostem se vchází mezi první domky města. Po levé straně překvapí původně gotický kostel sv. Jana Evangelisty. Byl postaven v roce 1504, roku 1788 zrušen a přestaven na byty. Následuje náměstí Edvarda Beneše. Po 36. Socha sv. Jana z Nepomukupravé straně je výrazná budova novogotické radnice z počátku minulého století. Náměstí je parkově upravené a v jeho západní části je pomník padlých ve světové válce se sochou legionáře. Domy ve městě jsou až na několik výjimek novějšího data. Na druhé náměstí T. G. Masaryka se odbočí doprava. Jde se kolem socialistického obchodu. Samotné náměstí je na mírném svahu, opět parkově upravené. V jeho severní části je druhá barokní socha sv. Jana z Nepomuku z 18. století.33. Náměstí T. G. Masaryka 42. Vnitřek kostela sv. VáclavaZ této části náměstí se jde doprava ke kostelu sv. Václava. Z původně gotické stavby zbyl jen portál v severní stěně kostela. Barokní přestavba proběhla mezi roky 1744 – 1747. Vnitřní zařízení je barokní a novogotické. Na jižní stěně kostela jsou sluneční hodiny s vyobrazením sv. Václava. Nedaleko stojící fara byla postavena v polovině 18. století. Druhou stranou náměstí se jde k jihu, směrem k hradu. Ještě před hradem je zajímavá budova bývalého mlýna a 47. Náměstí Dr. Edvarda Benešepoté se již vstupuje kamennou bránou na rozlehlé hradní nádvoří. Po pravé straně jsou správní a hospodářské budovy a vlevo samotný hrad. Při pohledu na jeho mohutné zdi, lze pochopit, že dvakrát odolal i švédským vojskům. To bylo v letech 1641 a 1644. Tím ale skončilo jeho slavné období. Hrad měl být dokonce i zbourán, ale došlo jen na jeho malou část. Následně sloužil jako sýpka a postupně chátral. Změnou k lepšímu byl až rok 1930 a od té doby se postupně opět stal významnou stavební památkou.79. Hrad od jihu 53. Hrad ŠvihovVýstavní sál v budově pokladny je v dnešních dnech hostitelem půvabných obrazů místní malířky. Další místnost patří modelům stavebních památek a je tu i malé vzpomínání na pohádku Tři oříšky pro Popelku, která se tu částečně natáčela. Další hodina patří prohlídce zámku. Sál se stropem, který sem byl přemístěn ze zámku z Dobronic nemá široko daleko konkurenci. Jen věž je stále uzavřena, ale to se má od července změnit. Snad ani není možné vynechat70. Vodní příkop stezku okolo hradu. Za bránou se jde doleva kolem vodního příkopu. Postupně se objevují nové pohledy na hrad. Na západě a jihu je vidět velká část již zmíněné Chudenické vrchoviny. Dojde se k přechodu přes příkop a hrad se znovu přibližuje. Dále se prochází kolem zbytku hradeb, za kterými mají své království hradní ovečky. Pohled z těchto míst na hradní kapli je až pohádkový. Nelze se nezmínit o výhledech k řece a na východní část města. Kolečko kolem hradu je u 109. Hradní kaplekonce. Občerstvení nebo oběd nabízí kiosek přímo na hradě nebo restaurace na Benešově náměstí. Kdo dá přednost druhé možnosti bude spokojen. Jídlo dobré a ceny v českém průměru. Zpátky na nádraží lze doporučit cestu kolem hradu a za jezem pokračovat k řece. Přechod nad jezem je i výhledem na řeku a odtud pěšina mezi řepkou končí na silnici pod nádražím. Poslední pohled patří jak hradu tak i městu. Celá cesta městem je dlouhá mezi 4 až 5 km. Výši vstupného a otevírací dobu lze zjistit na stránkách hradu a to ostatní nechám na fotografiích.91. Hrad od jihu

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *